Nguồn trông cậy muôn đời (music)

Mời các bạn nghe bài nhạc không lời của bài hát "Nguồn trông cậy muôn đời"

Mục đích của những bài nhạc không lời này là để bạn có thể tập hát tôn vinh Chúa, và bạn cũng có thể dùng để làm nhạc đệm khi hát tôn vinh Chúa trong sinh hoạt nhóm của mình.

Bản quyền thuộc về Hội thánh Việt nam "Tin lành Mát-xcơ-va".

Keyboard - Hồng Nhật. Moscow 2009.

 

Xin đọc chi tiết để có lời bài hát

 


Nguồn trông cậy muôn đời

(Thi thiên 23) - Trần Quốc Bảo.

Dầu khi tôi đi trong trũng bóng chết tôi chẳng lo sợ chi.

Dầu trong nơi thương đau tôi chẳng vấn vương u sầu.

Dầu mưa giăng gió cuốn bão tố tôi vẫn vững bước tới.

Dầu chông gai đau thương tôi có Chúa xoá bao đau buồn.

Giê-hô-va Đấng chăn giữ tôi, tôi nào thiếu thốn chi.

Người đưa tôi đi trong nơi an nghỉ xanh mát đồng cỏ tươi.

Vào trong nơi an vui, mé nước an bình muôn đời.

Ngài là nguồn ánh sáng thánh khiết soi sáng đêm tăm tối.

Và là nguồn tình yêu cho bác ái hy vọng công bình.


ĐK : Giê-hô-va! Giê-hô-va! Giê-hô-va!

Ngài là nơi nương náu thân tôi.

Ngài là nơi che chở an vui Chúa ơi! Đồn luỹ muôn đời.

Ngài là nơi đồng cỏ xanh tươi.

Ngài là nơi mé nước an vui Chúa ơi! Hạnh phúc muôn đời.

Trọn đời tôi hạnh phúc sẽ theo tôi.

Trọn đời tôi thương xót sẽ theo tôi.

Tôi sẽ ở trong nhà Đức Giê-hô-va muôn đời.© 1999-2017 Tinlanh.Ru