Thỏa lòng với 20 ngàn Đô

Một người giàu có tại Sydney quảng cáo trên tờ báo với nội dung như sau: "Nếu ai chứng minh dược rằng bạn dã thỏa lòng tất cả mọi sự trên thế gian này, thì hãy diện thoại về số 02 0000 0000 dể nhận dược 20 ngàn dô la và chỉ ưu tiên 3 người diện thoại đầu tiên mà thôi".


Người giàu có tại Sydney nhận không biết bao nhiêu là cú diện thoại. Dẫu vậy, chỉ có 3 người dược gặp vị giàu có này thôi.


Cuộc hẹn đã đến. Người dàn ông thứ nhất nói rằng: "Tôi đã có một công việc rất tốt, giám dốc một ngân hàng rất lớn".

Người kế tiếp trả lời rằng: Tôi đã có một gia dình thật là hạnh phúc, vợ tôi rất dẹp, con tôi rất xinh và các cháu đều học hành rất giỏi".

Vị cuối cùng đáp rằng: "Ồ trên cuộc đời này tôi không thiếu bất cứ điều gì, và tôi có tiền mua tiên cũng dược mà...".

Ba người kể trên quí vị nghĩ rằng ai cũng có thể nhận dược tiền phải không?

Nhưng người giàu có này nói rằng: "Nếu quí vị dã thỏa lòng về mọi thứ trên cuộc sống này, tại sao quí vị đến đây dể nhận thêm 20 ngàn đô la nữa...

Ba vị thỏa lòng trố mắt nhìn nhau... Cười và ung dung ra về...© 1999-2017 Tinlanh.Ru