Chúa Cứu thế - sứ điệp Giáng sinh (audio)

Giáng sinh, đó là món quà lớn nhất của Đức Chúa Trời cho nhân loại. Bạn đã nhận thức về điều đó đủ để mở lòng tiếp đón Chúa chưa?

Xin mời nghe tham khảo sứ điệp này, tại Hội thánh Tin lành Mát-xcơ-va "Moscow Good News Church".

 

Người giảng: Ms Steve Speer, Người dịch: Ms Quốc Hùng. 24-12-2006

 

 © 1999-2017 Tinlanh.Ru