Tổng kết mọi điều

Khi có một mục sư từ U-crain-na đặt một câu hỏi cho T.L. Osborn, rằng điều gì là chìa khoá cho công vụ trường kỳ và thành công của ông trong suốt hơn 54 năm qua (tính đến năm 1995 - BBT), thì ông trả lời như sau:

Tôi làm năm điều:

Yêu Jê-sus,

Rao giảng Jê-sus,

Bắt chước Jê-sus,

Yêu con người,

Nâng cao con người.

 

T.L. Osborn

(trích từ sách "Vàng của Đức Chúa Trời" do Kevin McNulty biên soạn - ND - T.Q.H. Tinlanh.Ru )© 1999-2017 Tinlanh.Ru