Theo Đức Chúa Trời

SmithWigglesworthSmith Wigglesworth

Nếu bạn tin vào Đức Chúa Trời, Ngài sẽ ấn chứng bạn bằng ấn tín của Ngài. Ma quỉ sẽ chẳng dám động đến ấn đó. Nó sẽ chẳng dám xông vào đời bạn, vì tại đó nó chẳng có quyền nào hết.

Có một sự công bình mà chỉ có con người nào biết Đức Chúa Trời mới nhận biết được, và có một số chân lý mà Đức Chúa Trời chỉ có thể bày tỏ cho những người nào tin mà thôi.

Một trong những đoạn Kinh thánh vĩ đại nhất bày tỏ kế hoạch của Đức Chúa Trời - đó là khi Ngài hành động trong đời áp-ra-ham, một cách hoàn toàn ngược lại với bản chất vật lý thông thường. Bà Sa-ra vợ của áp-ra-ham có nhiều đức tính tốt, nhưng bà còn chưa đạt đến đức tin nơi Đức Chúa Trời. Bà đã cười thầm khi nghe Đức Chúa Trời nói với áp-ra-ham về đứa con trai. Sau đó bà còn chối là không làm điều đó. Nhưng thời gian trôi đi, và bà thấy thân thể của họ ngày càng yếu đuối đi hơn, và đã nói: "xin ông hãy lại ăn ở cùng con đòi tôi, có lẽ tôi sẽ nhờ nó mà có con chăng" (Sáng thế ký 16:2).

Nhưng Đức Chúa Trời không nói về loại dòng dõi đó với áp-ra-ham. Hành động của họ đã đem lại một tai hoạ lớn cho gia đình áp-ra-ham. Có những lúc mà bạn không nên nghe theo lời khuyên của một người khác. Người đi cùng Đức Chúa Trời chỉ có thể dựa và sự dẫn dắt của Đức Chúa Trời. Con đường của Ngài ngay thẳng và rõ ràng. Và bằng chứng của điều đó thật hiện hữu đến nỗi mỗi một ngày bạn lại cảm nhận thấy Đức Chúa Trời ở cùng mình và bày tỏ kế hoạch của Ngài cho bạn. Đấy là cái mà tôi yêu thích trong ý muốn của Đức Chúa Trời.

Trích dịch từ tuyển chọn của Smith Wigglesworth, ND - Q.H. - Tinlanh.ru© 1999-2017 Tinlanh.Ru