Tác giả của quyển sách này - Kevin McNulty là một nhà truyền giảng đang hầu việc Chúa trên cánh đồng tại các nước Châu Phi và Đông Âu (Liên Xô cũ). Có thể đọc thông tin chi tiết về một lãnh vực trong mục vụ của ông tại địa chỉ sau http://www.tent100.com - khải tượng gây dựng 100 đội truyền giảng di động với các lều lớn

Đây là một quyển sách đặc biệt với những sự tỏ ra trực tiếp từ Lời Chúa, để soi rọi ánh sáng vào một vấn đề rất quan trọng trong đời sống cơ-đốc - làm thế nào để có được một đời sống thạnh vượng trong Chúa. Liệu đó có phải là ý muốn của Đức Chúa Trời cho con cái Ngài hay không?


Trong sách này ông Kenneth Hagin chia xẻ những bí quyết căn bản mà mỗi một cơ-đốc nhân cần biết để có được lời cầu nguyện hiệu quả, tức là được quyền năng của Chúa Trời đáp lời.

Đây là một quyển sách khổ nhỏ nói một cách đơn giản nhưng đầy sự bày tỏ về các hình thức cơ bản cầu nguyện mà mỗi cơ-đốc nhân cần biết.

Xin mời các bạn đọc, chép, và in ra phố biến cho mọi người...


Đây là một quyển sách nhỏ có tổng hợp những kinh nghiệm để bạn đọc có thể giúp người khác vượt qua những trở ngại mà đến được với sự cứu rỗi. Do mục sư Trần Đình Ái chọn lọc và gửi tặng...
Xin mời các bạn đọc, chép, và in ra phố biến cho mọi người...

© 1999-2017 Tinlanh.Ru