Hành trình của sự tha thứ (e-book)

Xin giới thiệu với các bạn đọc một quyển sách nhỏ - một lời chứng và là một tấm gương đầy xúc động về sức mạnh ẩn giấu của sự tha thứ. Tác giả - giáo sĩ John Hurston là người thầy đã trực tiếp làm việc cùng mục sư Paul Yonggi Cho trong nhiều năm tháng để gây dựng Hội thánh lớn nhất thế giới hiện nay ở Seoul, Nam Triều Tiên. Nhưng, những sự kiện được kể lại trong quyển sách nhỏ này đã diễn ra trong giai đoạn trước đó. Và khi gia đình mục sư giáo sĩ John Hurston đã vượt qua được thì Chúa đã nâng chức vụ của ông lên một mức mới cao hơn trước.

Giáo sĩ John Hurston cũng đã từng hầu việc Chúa cùng Hội chúng của Đức Chúa Trời tại Việt nam sau khi ông rời Nam Triều tiên. Chính giáo hạt AOGVN đã gửi tặng bạn đọc Tinlanh.Ru quyển sách này.

Hành trình của sự tha thứ (e-book)© 1999-2017 Tinlanh.Ru