Bốn điều có thể khiến bạn bị loại ra ngoài lề cuộc phấn hưng (Video)

Đây là một bài giảng đặc biệt, do nhà truyền giảng (evangelist) Steve Hill giảng cho những người hầu việc Chúa tại nước Nga. Với kinh nghiệm của một nhà truyền giảng đã được Chúa dùng qua một số cuộc phấn hưng hiện đại, những lời ông chia sẻ chắc chắn sẽ động chạm sâu sa vào tấm lòng chúng ta, nhất là trong bối cảnh công việc Chúa tại Việt nam hiện nay. Để chúng ta biết giữ mình khỏi :"Bốn điều có thể khiến bạn bị loại ra ngoài lề cuộc phấn hưng."


Moscow 10/2003. ND: - T.N.M.

 

 © 1999-2017 Tinlanh.Ru