Không gọi là tội?

Một người thường chống đối khi được nghe kể về Tin lành, vì anh ta vẫn cho mình là vô tội. Anh ta thường nói: “Tôi có phạm tội gì mà phải ăn năn”?
Ngày kia, anh ta chết và lên trước cổng thiên đàng, gõ cửa đòi vào.
Thánh Phi-e-rơ hỏi: “Anh phải khai đã làm điều gì xấu xa trên đất”
Anh này nghĩ một lúc rồi nói: “Tôi đã thử cần sa nhưng mà không thể gọi là tội vì tôi không hít sâu vào phổi, tôi có nói dối nhưng không thể kết đó là tội làm chứng dối...” và cứ thế tiếp tục biện hộ cho mình.
Phi-e-rơ ngắt lời anh ta: “Thôi được rồi, chúng tôi sẽ cho anh đến một nơi lửa cháy rất nóng, nhưng chúng ta sẽ không gọi nó là “địa ngục”, và anh sẽ ở đó một khoảng thời gian không hạn chế, nhưng chúng ta sẽ không gọi nó là “vĩnh cửu”, và vào đó anh sẽ không “hết hy vọng” mà đừng nín thở cố đợi đến khi nào mới được mát mẻ.

 

(st và dịch - Tinlanh.Ru)© 1999-2017 Tinlanh.Ru