Đối diện mặt trời

Câu hát đó tôi nghe vào tuổi nhỏ,

"Xin hãy cho tôi...đối diện mặt trời."
Ước mơ của ai đem viết thành lời,
Tiếng hát gởi nửa vời theo cánh gió!

 

Chín mươi ba triệu miles, đây đến đó,
Nếu gần hơn:Trái đất sẽ cháy tiêu,
Nếu xa hơn: Sẽ lạnh giá tiêu điều,
Chúa tạo dựng, bao mỹ miều hoàn vũ.


Hãy tỉnh dậy những ai còn say ngủ,
Đang mơ lên mây, gặp lại Chị Hằng,
Hãy nhìn xem: Thơ mộng một Vầng Trăng,
Mà điều khiển đại dương ngày hai bận.


Sóng vỗ ầm ầm nước dâng lên, xuống,
Đánh mạnh vào bờ, lặng lẽ lui xa.

Ôi tuyệt vời, khoảng cách Chúa ngăn ra,
Giữa Trái Đất-Vầng Trăng không thay đổi.


Nếu gần hơn: khắp đất nầy lụt lội,
Người, vật sẽ bơi trên mặt Địa Cầu!(Gióp 38: 8-11,25).

Dưỡng khí mọi loài sống được từ đâu?
Từ cây cối và từ lòng biển cả.


Nền vững chắc Chúa đã xây trong đó,
Vì nếu đổi thay hơi độc bốc lên,
Loài vật, loài người thiếu oxygen,
Và tất cả chết dần vì hơi độc!


Tạ ơn Chúa, Trái Đất Ngài bao bọc,
Bằng lớp khí dày, ngăn vật tấn công,
Từ vũ trụ xa lao đến dập dồn,
Và che chở chúng con không rám nắng.


Ai bảo địa cầu tự nhiên có sẳn,
Không tin là Thiên Chúa đã dựng nên,(STKý 1&2)
Lòng tự kiêu, phủ nhận Đấng Năng Quyền,
Khi tri thức được Ngài ban chút ít. (Gióp 38:2)


Tích lũy nhiều đời, có thêm hiểu biết,
Rồi đem ra truyền đạt lại thế nhân,
Nhằm dâng vinh quang về Đấng Toàn Năng,
Nhưng ngược lại thật trăm lần đáng tiếc!


Nhiều thế hệ đã qua không muốn biết,
Càng văn minh càng chống riết Ơn Trời!(Rôma 1: 17-32)
Chống Đấng dựng nên vũ trụ tuyệt vời,
Trong số đó nhiều người làm khoa học!


Chúa Giê-su đến ban Ơn Cứu Chuộc,
Ngài trở về trời, sai Chúa Thánh Linh,(Giăng 14:26)
Dạy cho loài người chân lý Thánh Kinh,
Chỉ một thoáng hai nghìn năm qua mất,


Quyền tăm tối càng tung hoành trên đất! (2 Côrinhtô:4-4)
Thánh Kinh kia,ngày phán xét, dạy rồi:
Kẻ không Tin sẽ "Đối Diện Mặt Trời"
Chờ Chúa đến thì than ôi, đã muộn!


Tác Giả: Bach Loan© 1999-2017 Tinlanh.Ru