Thở than của tâm linh

caunguyen-thothan

Bạn có thường cầu nguyện tiếng lạ theo cách này không?

Rô-ma 8:26 VI1934
Cũng một lẽ ấy, Đức Thánh Linh giúp cho sự yếu đuối chúng ta. Vì chúng ta chẳng biết sự mình phải xin đặng cầu nguyện cho xứng đáng; nhưng chính Đức Thánh Linh lấy sự thở than không thể nói ra được mà cầu khẩn thay cho chúng ta.

Tâm sự nào trong lòng bạn, những trăn trở thở than nào không diễn tả nổi thành ý thành lời để mà cầu nguyện thưa chuyện với Chúa Cha thiên thượng, giờ đã có Đức Thánh Linh giúp! Hãy cầu nguyện thường xuyên trong tiếng mới Chúa ban!

Giu-đe 1:20 VI1934
Hỡi kẻ rất yêu dấu, về phần anh em, hãy tự lập lấy trên nền đức tin rất thánh của mình, và nhân Đức Thánh Linh mà cầu nguyện,

Còn ai chưa nhận báp-têm trong Đức Thánh Linh và chưa cầu nguyện tiếng mới, hãy sẵn lòng tìm kiếm để được Chúa đổ đầy nhé! Hội thánh luôn có những tôi tớ Chúa sẵn sàng giúp đỡ và hiệp nguyện với ace để được đầy dẫy Đức Thánh Linh!

A-men

 © 1999-2017 Tinlanh.Ru