Làm thế nào để nhận được phép lạ (e-book)

Xin giới thiệu một quyển sách nhỏ của nhà truyền giáo Reinhard Bonnke - về một bí quyết của đức tin sống động - là loại đức tin bám chắc vào Lời Chúa để nhận được phép lạ.

Làm thế nào để nhận được phép lạ (e-book)

Người dịch: Hoàng Oanh - từ bản tiếng Anh© 1999-2017 Tinlanh.Ru