Sự tha thứ và tiếp nhận

tha-thuAnh chị em thân mến,

Chúng ta đến với Chúa mỗi người một cách, ai cũng mang theo mình một hành trang nặng nề của quá khứ sống không biết Đức Chúa Trời. Và không ai có thể thay đổi chỉ trong nháy mắt sau khi tin nhận Chúa mà trở thành người hoàn hảo. Người tin Chúa mới được đổi mới trong tâm linh, còn bao nhiêu thói quen, nếp nghĩ và lối sống cũng như cách hành xử của mình thì chúng ta cần nhờ sức Chúa để mà thay đổi dần trong suốt cả cuộc đời còn lại.

Chúa tiếp nhận ta làm con cái Ngài, khi ta ăn năn đến với Ngài để được sự tha thứ nhờ sự chuộc tội mà Chúa Jê-sus đã làm trên thập tự giá. Sự chuộc tội đó ngày hôm nay vẫn tiếp tục hành động trong chúng ta, và Chúa vẫn chẳng từ bỏ con cái Ngài ngay cả khi chúng ta còn đang yếu đuối và làm nhiều sai phạm. Ngài nhìn những con người qua lăng kính thập tự giá, để không xét đoán mà tiếp tục thương xót, hy vọng vào những điều tốt nhất trong chúng ta. Và Ngài cũng muốn chúng ta biết nhìn nhận và tiếp lấy nhau theo cách giống như thế.

Rô-ma 15:7 Vậy thì, anh em hãy tiếp lấy nhau, cũng như Ðấng Christ đã tiếp anh em, để Ðức Chúa Trời được vinh hiển.

Như vậy, Chúa muốn con cái Chúa phải có thái độ bắt chước Ngài mà tiếp nhận những người anh chị em của mình với tất cả những ưu điểm và khuyết điểm, như Chúa đã tiếp nhận chính bản thân minh. Khi chúng ta nhìn nhận và đối xử với nhau cũng qua lăng kính màu đỏ của dòng huyết cứu chuộc, thì lúc đó Hội thánh mới thực sự đoàn kết, và cùng giúp nhau thay đổi mà chóng trưởng thành. Vậy thì điều đầu tiên chúng ta cần nhận thấy là Chúa đã tiếp nhận mình như thế nào...

 

Chúa đã tiếp nhận chúng ta như thế nào?

jesus 50Hình ảnh minh họa tốt nhất, chính là câu chuyện ngụ ngôn về đứa con hoang đàng mà Chúa Jê-sus đã kể (Lu-ca 15:11-32). Người con đã đòi nhận từ cha mình phần gia tài lẽ ra chỉ sau khi cha chết, để được toàn quyền sống một cuộc sống bất cần Trời bất cần cha, cũng giống như mỗi người trong số chúng ta trước khi quay về với Chúa, đã mặc sức mà phung phí những tháng ngày và cơ hội của cuộc sống Chúa ban cho trên đất. Cách cư xử của người con lúc đó như một sự sỉ nhục kinh khủng nhất đối với người cha, nhưng ông vẫn đầy lòng rộng lượng với nó. Khi đứa con hoang đàng trắng tay, cô đơn, rã rời, kiệt sức phải quay trở về, không dám mong được làm con mà chỉ mong được làm người đầy tớ trong nhà cha mình, thì nó ngạc nhiên mà thấy từ xa, người Cha vẫn đang trông ngóng và chờ đón nó. Hơn thế nữa, Cha còn trả lại địa vị là con với bao nhiêu quyền lợi mà nó đã mất và không còn xứng đáng được hưởng nữa.

Để chúng ta có thể quay trở về, Đức Chúa Trời đã sai Con một của Ngài đến để chịu chết đền tội cho chúng ta, ngay từ khi chúng ta còn đang là những con người đầy tội lỗi chẳng muốn biết muốn gần Ngài.

Rô-ma 5:8 Nhưng Ðức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội, thì Ðấng Christ vì chúng ta chịu chết.

Khi Chúa Jê-sus còn ở trên đất, Ngài đã bị những người Pha-ri-si (những kẻ sùng đạo bề ngoài ra vẻ đạo đức) chỉ trích là Ngài tiếp đón và đi lại giao lưu với người xấu nết và kẻ có tội. Chúa đã trả lời cho họ như sau:

Mác 9

12 Ðức Chúa Jêsus nghe đều đó, bèn phán rằng: Chẳng phải là người khỏe mạnh cần thầy thuốc đâu, song là người có bịnh. 13 Hãy đi, và học cho biết câu nầy nghĩa là gì: Ta muốn sự thương xót, nhưng chẳng muốn của lễ. Vì ta đến đây không phải để kêu kẻ công bình, song kêu kẻ có tội.

phunu_xin_thathuVậy thì chúng ta cũng phải rộng lượng mà tiếp đón những người còn đang nhiều cái xấu, cũng như chính mình chúng ta đã được Chúa tiếp nhận. Và theo cách hành động của Chúa – Ngài chủ động đến làm hòa với con người để đem chúng ta quay về với Cha, thì chúng ta cũng hiểu rằng về phần mình, ta cũng không thể đợi cho đến khi người anh chị em mới của mình được tốt lành hoàn hảo, mà phải chủ động mở lòng mình và chìa tay mình ra với họ ngay cả khi còn thấy điều xấu.

Nói như thế không có nghĩa là chúng ta thỏa hiệp và đồng tình với tội lỗi của họ. Chúa tiếp nhận tội nhân, nhưng Ngài không tiếp nhận tội lỗi. Ngài tha hết mọi tội cho chúng ta, nhưng Ngài đòi hỏi chúng ta có thái độ dứt khoát để mà ra khỏi tội lỗi.

2 Cô-rinh-tô 6

17 Bởi vậy Chúa phán rằng: Hãy ra khỏi giữa chúng nó, hãy phân rẽ ra khỏi chúng nó, đừng đá động đến đồ ô uế, Thì ta sẽ tiếp nhận các ngươi: 18 Ta sẽ làm Chúa các ngươi, Các ngươi làm con trai con gái ta, Chúa Toàn năng phán như vậy.

Đấy mới là thái độ đúng chúng ta cần giữ. Đấy mới là tình yêu thương chân thật. Và hiện nay, sau khi làm xong công cuộc cứu chuộc, được cất lên trời ngồi bên hữu Đức Chúa Trời, Chúa Jê-sus vẫn tiếp tục cầu thay cho chúng ta, tiếp tục chịu đựng và động viên chúng ta.

Rô-ma 8:34 Ai sẽ lên án họ ư? Ðức Chúa Jêsus Christ là Ðấng đã chết, và cũng đã sống lại nữa. Ngài đang ngự bên hữu Ðức Chúa Trời, cầu nguyện thế cho chúng ta

Mỗi lần chúng ta yếu đuối vấp phạm, là trên trời lại có lời cầu thay nhắc lại về huyết Chiên con đã đổ, và Đức Chúa Trời Cha nhìn xuông chúng ta vẫn qua lăng kính màu đỏ của Ngài và vẫn nhớ rằng chúng ta là con cái Ngài. Chẳng có sự kiện cáo của ma quỉ nào có thể khiến Đức Chúa Trời đổi ý mà không còn yêu thương chúng ta nữa.

 

Một nhu cầu lớn của con người

tha-thu-1Chúng ta cần dừng ở đây để nhấn mạnh về một trong những nhu cầu lớn nhất của tâm hồn con người, đó là được người khác (gia đình, tập thể, xã hội) tiếp nhận. Đặc biệt trong xã hội nặng về quan hệ họ hàng như ở Việt nam chúng ta. Thậm chí trong cả quan hệ công việc, vấn đề “tình cảm” vẫn bị đặt lên cao hơn các nguyên tắc làm việc. Nhiều người vì sợ mất lòng người xung quanh mà đã đi đến thỏa hiệp với những nguyên tắc đạo đức của mình. Đấy là một lý do vì sao người Việt nam sống không có nguyên tắc, cội rễ là ở chỗ muốn được hòa đồng với mọi người.

Trong Kinh thánh Chúa Jê-sus có kể về thí dụ về một người quản gia bất trung (Lu-ca 16), sau khi bất trung trong việc cai quản tài sản của chủ, còn phá hoại tiếp bằng cách tùy ý giảm nợ cho người khác, mong rằng qua việc làm ơn cho họ cách đó mà kết bạn để người ta sẽ tiếp đón mình sau khi bị đuổi việc.

Sống trong nếp sống đó, ai yếu đuối đức tin, không biết sống đẹp lòng Đức Chúa Trời, thì sẽ giỏi tìm mưu mẹo để sống đắc nhân tâm, còn chúng ta thì khác. Người con cái Chúa sống bởi đức tin, bằng lòng ngay thẳng nhân lành, nhờ ân điển Chúa, sẽ được đẹp lòng Đức Chúa Trời và cũng được cả lòng người.

Quan trọng hơn cả là chúng ta được Đức Chúa Trời tiếp nhận.

Như vậy, một phần quan trọng trong đời sống người tin Chúa, là một phần của sự hầu việc Chúa, đó là tiếp đón người khác, tiếp đón theo thái độ của tình yêu thương và sự rộng lượng của Đức Chúa Trời đã dành ra cho chính mình.

 

Chúng ta tiếp rước người khác như thế nào?

 

Phải tiếp đón ngay cả kẻ thù nghịch mình, và cầu nguyện cho họ.

Ma-thi-ơ 5

43 Các ngươi có nghe lời phán rằng: Hãy yêu người lân cận, và hãy ghét kẻ thù nghịch mình. Lev 19:18; 44 Song ta nói cùng các ngươi rằng: Hãy yêu kẻ thù nghịch, và cầu nguyện cho kẻ bắt bớ các ngươi, 45 hầu cho các ngươi được làm con của Cha các ngươi ở trên trời; bởi vì Ngài khiến mặt trời mọc lên soi kẻ dữ cùng kẻ lành, làm mưa cho kẻ công bình cùng kẻ độc ác. 46 Nếu các ngươi yêu những kẻ yêu mình, thì có được thưởng gì đâu? Những kẻ thâu thuế há chẳng làm như vậy sao? 47 Lại nếu các ngươi tiếp đãi anh em mình mà thôi, thì có lạ gì hơn ai? Người ngoại há chẳng làm như vậy sao? 48 Thế thì các ngươi hãy nên trọn vẹn, như Cha các ngươi ở trên trời là trọn vẹn.

heartNhư Chúa Jê-sus đã chịu chết vì chúng ta khi chúng ta còn là kẻ thù nghịch với Ngài, và Ngài cầu nguyện cho họ đến một ngày sẽ ăn năn mà thay đổi, thì thái độ đó cũng phải có trong vòng con cái Chúa chúng ta.

Nếu với kẻ thù chúng ta còn phải yêu, thì những người thân trong gia đình, trong Hội thánh có phải là phải được yêu hơn nữa không? Mặc dù vậy vẫn còn rất nhiều con cái Chúa trong thái độ của mình ngầm chia Hội thánh ra thành những người mình thích và những người mình ghét, thế thì làm sao chinh phục được lòng người chưa tin Chúa?

Lúc này anh chị em hãy nghĩ đến người nào đó đang khó khăn, phải trải qua thử thách – để chủ động liên lạc với họ mà chia sẻ, an ủi và nói lời động viên.

 

Phải tiếp đón những người nhỏ bé yếu hèn

Chúng ta phải có lòng tiếp đón người khác vì danh Chúa, dù người ta có vẻ như nhỏ bé hèn kém hơn mình, hoặc chẳng có lợi gì cho mình. Nhiều người không thích tiếp xúc với trẻ em vì họ chẳng được lợi gì từ chúng cả. Họ cũng ngại tiếp xúc với những con đỏ trong Chúa (những người mới tin) vì thấy họ còn quá nhiều nan đề. Nhưng, chúng ta phải nhận thức rằng thái độ của chúng ta đối xử với các anh chị em mình chính là thái độ đối với Chúa, việc chúng ta mở lòng tiếp đón có thể đưa họ đến gần thiên đàng hơn, ngược lại có thể đẩy họ xa khỏi thiên đàng, khỏi Chúa và Hội thánh.

Ma-thi-ơ 18

1 Trong lúc đó, môn đồ lại gần Ðức Chúa Jêsus, mà hỏi rằng: Ai là lớn hơn hết trong nước thiên đàng?

2 Ðức Chúa Jêsus gọi một đứa trẻ đến, để ở giữa môn đồ, 3 mà phán rằng: quả thật, ta nói cùng các ngươi, nếu các ngươi không đổi lại và nên như đứa trẻ, thì chẳng được vào nước thiên đàng đâu. 4 Vậy, hễ ai trở nên khiêm nhường như đứa trẻ nầy, sẽ là lớn hơn hết trong nước thiên đàng. 5 Hễ ai vì danh ta chịu tiếp một đứa trẻ thể nầy, tức là chịu tiếp ta. 6 Song, nếu ai làm cho một đứa trong những đứa nhỏ nầy đã tin ta sa vào tội lỗi, thì thà buộc cối đá vào cổ, mà quăng nó xuống đáy biển còn hơn.

 

Bằng lòng tiếp lấy kẻ kém đức tin

Một điều hiển nhiên mọi người đều biết, là không phải ai cũng có đức tin giống nhau. Thực tế là mỗi người sống với một lượng đức tin nhất định. Trong lĩnh vực nào người ta còn chưa tin, còn có sự nghi ngờ, thì đó là chỗ dễ gây bất đồng ý kiến. Người nào nhìn anh chị em mình yếu đức tin với thái độ từ trên xuống, phải nhớ rằng Chúa cũng không đối xử với ta như vậy, mà Ngài đồng đi và giúp đỡ chúng ta theo lượng đức tin của chúng ta.

Rô-ma 14:1 Hãy bằng lòng tiếp lấy kẻ kém đức tin, chớ cãi lẫy về sự nghi ngờ.

Vì sự nghi ngờ yếu đuối đức tin, nhiều người sẽ còn cư xử chưa đúng đạo Chúa (nghiện ngập, hút xách, bồ bịch, dối trá). Chúng ta vẫn phải tiếp đón họ và cầu nguyện, động viên giúp đỡ và nhắc nhở để họ thay đổi.

2 Người nầy tin có thể ăn được cả mọi thứ; người kia là kẻ yếu đuối, chỉ ăn rau mà thôi. 3 Người ăn chớ khinh dể kẻ không ăn; và người không ăn chớ xét đoán kẻ ăn, vì Ðức Chúa Trời đã tiếp lấy người. 4 Ngươi là ai mà dám xét đoán tôi tớ của kẻ khác? Nó đứng hay ngã, ấy là việc chủ nó; song nó sẽ đứng, vì Chúa có quyền cho nó đứng vững vàng.

Muốn tiếp nhận người khác, qua những đoạn Kinh thánh trên, chúng ta thấy mình phải có sự nhu mì hạ mình, tốt nhất là luôn nhớ lại cách mà Chúa đã tiếp nhận mình.

Và để tập được cho mình thái độ sống của Chúa, tức là dùng tình yêu thương mà che đậy vô số tội lỗi, chúng ta phải biết nhờ sức Chúa mà tập được một phong cách sống sẵn sàng tha thứ. Đấy có thể nói là điều khó nhất trong việc xây dựng mối quan hệ với mọi người. Vì không có tha thứ cho nhau thì làm sao có thể có sự tiếp nhận nhau được...

 

Cái khó nhất là phải biết tha thứ.

2908chameSau khi dạy bài cầu nguyện chung, Chúa Jê-sus nói ngay đến vấn đề con người thường mắc (vì nó mà nhiều lời cầu nguyện không được Đức Chúa Trời tiếp nhận).

Ma-thi-ơ 6

14 Vả, nếu các ngươi tha lỗi cho người ta, thì Cha các ngươi ở trên trời cũng sẽ tha thứ các ngươi. 15 Song nếu không tha lỗi cho người ta, thì Cha các ngươi cũng sẽ không tha lỗi cho các ngươi.

Mác 11

22 Ðức Chúa Jêsus cất tiếng phán rằng: Hãy có đức tin đến Ðức Chúa Trời. 23 Quả thật, ta nói cùng các ngươi, ai sẽ biểu hòn núi nầy rằng: Phải cất mình lên, và quăng xuống biển, nếu người chẳng nghi ngại trong lòng, nhưng tin chắc lời mình nói sẽ ứng nghiệm, thì điều đó sẽ thành cho. 24 Bởi vậy ta nói cùng các ngươi: Mọi điều các ngươi xin trong lúc cầu nguyện, hãy tin đã được, tất điều đó sẽ ban cho các ngươi. 25 Khi các ngươi đứng cầu nguyện, nếu có sự gì bất bình cùng ai, thì hãy tha thứ, để Cha các ngươi ở trên trời cũng tha lỗi cho các ngươi. 26 Song nếu không tha lỗi cho người ta, thì Cha các ngươi ở trên trời cũng sẽ không tha lỗi cho các ngươi.

Chúng ta tha thứ để được tha thứ. Để cả Hội thánh được đoàn kết và hiệp một thực sự.

Lu-ca 6:

37 Ðừng đoán xét ai, thì các ngươi khỏi bị đoán xét; đừng lên án ai, thì các ngươi khỏi bị lên án; hãy tha thứ, người sẽ tha thứ mình. 38 Hãy cho, người sẽ cho mình; họ sẽ lấy đấu lớn, nhận, lắc cho đầy tràn, mà nộp trong lòng các ngươi; vì các ngươi lường mực nào, thì họ cũng lường lại cho các ngươi mực ấy.

Để giúp cho người anh em mình ăn năn, vì lý do sợ hãi bị chê bị coi thường mà nhiều người không dám xưng tội và ăn năn. Nhưng nếu họ biết là xưng ra họ sẽ được tha thứ, sẽ dễ dàng hơn nhiều để làm việc đó. Chúng ta cũng vậy thôi, dễ ăn năn với Chúa khi biết rõ Ngài sẵn lòng tha thứ

Lu-ca 17

3 Các ngươi hãy giữ lấy mình. Nếu anh em ngươi đã phạm tội, hãy quở trách họ; và nếu họ ăn năn, thì hãy tha thứ. 4 Dầu trong một ngày, họ phạm tội cùng ngươi bảy lần và bảy lần trở lại cùng ngươi mà nói rằng: Tôi ăn năn, thì hãy tha tội cho họ.

Vì có trường hợp người ta sau khi phạm tội không đứng lên được mà sa ngã luôn vì buồn rầu quá lớn do người khác đoán xét họ gây ra

2 Cô-rinh-tô 2

6 Kẻ đó đã bị phần nhiều người trong anh em quở trách, ấy là đủ rồi; 7 thà nay anh em tha thứ yên ủi, hầu cho người khỏi bị sa ngã vì sự buồn rầu quá lớn. 8 Vậy tôi xin anh em hãy bày tỏ lòng yêu thương đối với người đó.

Đừng làm buồn lòng Chúa, hãy sống trong tình thương xót với nhau.

Ê-phê-sô 4

32 Hãy ở với nhau cách nhơn từ, đầy dẫy lòng thương xót, tha thứ nhau như Ðức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong Ðấng Christ vậy.

 

Hãy áp dụng nguyên tắc này trong đời sống hàng ngày của mình:

-          Trong gia đình – làm hòa với nhau

-          Trong công việc – hãy tha thứ và tiếp nhận nếu có ai làm mình buồn lòng, có ai phạm sai lầm làm mình bị thiệt hại (dù đó là nhân viên hay người chủ)

-          Trong Hội thánh – tha thứ và tiếp đón mọi người không tây vị ai

-          Trong công việc Chúa – hãy tham gia chăm sóc, khuyên bảo và động viên mọi người, đặc biệt là những người đang yếu đuối

 

Nguyện Chúa ban phước cho anh chị em!

 

Ms Quốc Hùng

 © 1999-2017 Tinlanh.Ru