Quyền phép trên Satan

Article Index

Kinh Thánh : Mác 16 : 17-20.

Trở thành người Cơ đốc không chỉ có nghĩa là gia nhập một nhà thờ, Hội Thánh, nhóm họp hằng tuần và chịu phép Báp-tem. Kinh Thánh dạy trở thành một Cơ Đốc nhân có nghĩa là tiếp nhận sự sống đời đời. Nhiều người có một quan niệm sai lầm về ý nghĩa của sự sống đời đời. Họ nghĩ rằng sống đời đời có nghĩa là họ sẽ sống đời đời vĩnh viễn trên thiên đàng. Thật ra mọi linh hồn đều không bao giờ chết và ngay cả tội nhân cũng sẽ sống đời đời nơi địa ngục. Vì thế các bạn nên thấy rằng tiếp nhận Chúa Giê-xu Christ không chỉ có nghĩa là sống vĩnh cửu.

Từ ngữ Hylạp chỉ về sự sống đời đời là Zôên-aiônion có nghĩa là loại sự sống của Đức Chúa Trời. Bạn và tôi có sự sống. Nhân loại bị rủa sả bằng sự chết, nhưng khi chúng ta đến với Đấng Christ tội lỗi chúng ta đều được tẩy sạch và Đức Thánh Linh ngự đến đem vào linh hồn chúng ta sự sống của Đức Chúa Trời. Khi Ngài đến trong linh hồn bạn thì bạn có sự sống đời đời tức là sự sống của chính Đức Chúa Trời.

Nhiều người nghĩ rằng Cơ Đốc nhân thật không khác gì các tội nhân khác, nhưng đúng ra sự khác biệt rất lớn lao. Họ khác một trời một vực, bởi vì Cơ Đốc nhân thật có loại sự sống của Đức Chúa Trời ngự ở trong con người ấy, còn những người trong thế gian có sự sống hư hoại ngự trong họ. Khi bạn sở hữu sự sống của Đức Chúa Trời bạn sẽ lên thiên đàng sống với Đức Chúa Trời. Sự sống của Đức Chúa Trời đang ngự trị trong lòng bạn ngay bây giờ nếu bạn đã tiếp nhận Con Ngài làm cứu Chúa của bạn.

Chúa Giê-xu phán rằng nếu bạn có sự sống của Đức Chúa Trời thì có năm dấu hiệu sẽ đi theo bạn. trước khi Đấng Christ từ giã trần gian thăng thiên về thiên đàng, Ngài đã ban lời hứa lớn lao này cho các môn đồ của Ngài.

“vậy những kẻ tin sẽ được các dấu lạ này lấy danh ta mà trừ quỷ, dùng tiếng mới mà nói, bắt rắn trong tay, nếu uống giống chi độc cũng chẳng hại gì, hễ đặt tay trên kẻ đau thì kẻ đau sẽ lành. Đức Chúa Giê-xu phán như vậy rồi, thì được đem lên trời ngồi bên hữu Đức Chúa Trời. Về phần các môn đồ thì đi ra giảng đạo khắp nơi, Chúa cùng làm với môn đồ và lấy phép lạ cặp theo lời giảng làm cho vững đạo”( Mác16:17-20).

Đức Chúa Giê-xu cũng phán rằng trời đất sẽ qua đi nhưng lờIsrael Ngài phán không bao giờ qua đi. Lời Chúa vẫn phải cứ đứng vững vàng và Ngài xác nhận lời Ngài với những dấu lạ cặp theo. Cuốn Kinh Thánh của tôi cho tôi biết rằng Chúa Giê-xu hôm qua ngày nay và cho đến đời đời không hề thay đổi. Chức vụ Ngài không bao giờ thay đổi, Ngài đang ở với chúng ta thì phải thấy những dấu hiệu này cặp theo những chức vụ của chúng ta. Chỉ có sự vô tín của Cơ đốc Nhân ngăn trở chúng ta không có các dấu hiệu lạ này, nhưng nếu chúng ta tin chúng ta sẽ có những dấu lạ này cặp theo.

Dấu lạ thứ nhất : là ngày nay chúng ta sẽ nhơn danh Chúa mà trừ quỷ, đuổi quỷ, người ta hỏi “ Quỷ ở đâu ra “ Kinh Thánh của tôi dạy rằng từ ban đầu ma quỷ đã đến lừa gạt Ađam và Êva, trong khi Chúa Giê-xu ở thế gian Ngài bị ma quỷ cám dỗ, sau khi kiêng ăn 40 ngày đêm thì Ngài đến nhà hội để giảng. Bất cứ Ngài đi đâu Satan cũng theo thách thức Ngài. bất cứ Đấng Christ đi đâu Ngài cũng đã đuổi quỷ. Một lần kia Đấng Christ thậm chí phải nói với Phierơ “ Hỡi quỷ Satan hãy lui ra đằng sau ra “. Ma quỷ đã len lỏi vào long Giuđa íchcariốt và gieo vào lòng ông tư tưởng phản bôị Chúa.

Người có tư tưởng thế tục không hiểu được những việc thuộc linh, nhưng khi chúng ta được soi sáng bởi đời sống của Chúa Giê-xu chúng ta có thể biết rằng có một kẻ thù được gọi là ma quỷ. Trong những ngày cuối cùng này, công việc của ma quỷ đang gia tăng, vì thế Đấng Christ đã ban cho chúng ta lời hứa là chúng ta có thể nhơn danh Ngài mà trừ quỷ. Kinh Thánh của tôi dạy rằng Đấng Christ là chân lý và lời Ngài là chân lý. Người thế gian nói rằng không có ma quỷ nhưng Đấng Christ phán với chúng ta rằng có ma quỷ cần phải trừ đuổi. Người thế gian nói rằng đó chỉ là bản tính nhân loại, nhưng Chúa Giê-xu nói rằng ma quỷ gây ra sự mê tham của mắt và sự kiêu ngạo của đời. Chúng ta là những Cơ đốc nhân phải thách thức với quyền lực của Satan.

Một ngày kia tôi đang giảng trong nhà thờ của tôi, thì vợ của một bác sĩ đang tiến đến dự lễ. Bà bị bán thân bất toại và vừa đi vừa kéo lê bàn chân. Sau khi nghe giảng Tin Lành bà bắt đầu trung tín nhóm lại. Một sáng kia tôi nghe âm thanh của tiếng cười rất lạ phát ra từ trong nhà thờ, tôi cảm thấy lạnh xương sống.

Khi đến nhà thờ tôi thấy người đàn bà này đang cười và đang chơi nhạc. ngay khi tôi đến gần đặt tay trên đầu của bà, bà bắt đầu nguyền rủa tôi. Tôi bị xúc động bởi vì người đàn bà này vốn là người tao nhã lịch sự, một dược sĩ, được đào toạ tại một viẹn đại học ở Tokyo. Tôi không thể tin rằng bà có thể nói những lời tục tỉu dường như ấy. Khi thấy tôi khởi sự cầu nguyện cho bà thì một giọng nói lạ lùng khởi sự phát ra từ miệng bạ. Giọng nói đó cho tôi biết rằng chúng không chịu đi ra. Thế là tôi hỏi : “ Mày là ai ? Ma quỷ bắt đầu lên tiếng : “ Chúng tôi đã từng sống với bà hơn 10 năm rồi, nhiều người đã cố gắng đuổi chúng tôi ra nhưng chúng tôi không ra đâu và ông không bao giờ đuổi chúng tôi được “. Tôi đã biết bà này bị quỷ ám và vì thế nhân danh Chúa Giê-xu Christ tôi bắt đầu đuổi quỷ ra. Nhưng ma quỷ vẫn tiếp tục thách thức tôi và chúng tôi đã chiến đấu với nhau hơn 7 tiếng đồng hồ. Nhân danh Chúa Giê-xu Christ tôi đã truyền lịnh cho ma quỷ ra, nhưng chúng tiếp tục kháng cự và tuyên bố rằng chúng không muốn ra. Tôi chưa ăn sáng và ăng trưa nên đến 5 giờ chiều tôi bắt đầu mệt mõi đến nỗi nói không ra lời, nhưng lần nữa tôi truyên “ Nầy ma quỷ hãy ra nhơn danh Chúa Giê-xu Christ “. Người đàn bà này cũng rất mệt nhưng ma quỷ vẫn còn nói “ không, tôi không ra đâu “. Phần tôi không những mệt mỏi nhưng còn sợ nữa bởi vì chồng bà ta là một bác sĩ y khoa nổi tiếng đang làm việc ở bịnh viện Hồng thập tự ngay tại Seoul. Ông ta không tin Chúa và nếu ông ta đến nhà thờ thấy tình cảnh này, tôi biết ông ta sẽ đưa tôi ra toà. Tôi quá thất vọng và bắt đầu tha thiết cầu khẩn danh Chúa Giê-xu . Quyền năng của Đức Thánh Linh giáng trên tôi và chẳng bao lâu tôi đầy dẫy Đức Thánh Linh, tôi cảm thấy nhẹ nhàng giống như tôi đang đứng trên những ngón chân và lần nữa, với sự xức dầu mạnh mẽ, tôi truyền cho ma quỷ hãy ra. Bà lại lên cơn thình lình và bất đầu la hét, rồi bà xỉu đi như người chết. Những người xung quanh đã cố nói với tôi rằng bà ấy đã chết, nhưng khi tôi năm lấy tay bà và đỡ bà lên trong danh Chúa Giê-xu Christ thì bà đứng thẳng lên và hoàn toàn lành hẳn mọi bịnh bán thân bất toại. bà bắt đầu vừa nhảy vừa ngợi khen Chúa và đang khi bà vui mừng phấn khởi thì chông bà xuất hiện. Sau khi thấy vợ mình đã được lành binh, ông đã quỳ gối xuống ngay tại đó và dâng long cho Chúa.© 1999-2017 Tinlanh.Ru