Hãy bước qua nỗi sợ

Article Index

joyce-meyerJoice Meyer

Hãy vâng phục Chúa, bất chấp sợ hãi
Có một thời điểm nào đó, sự khiếp sợ cản trở, làm bạn trốn tránh thực hiện điều Chúa phán bảo và nhất là bạn đã thể hiên sự không vâng phục Ngài? Hay khi bạn bắt đầu một công việc mới và nỗi sợ hãi làm cho bạn phải bỏ cuộc? Nếu đã ở trong những tình trạng này, có nghĩa là bạn chưa tin Chúa và sự thiếu đức tin của bạn không cho phép Ngài ban phước cho bạn như Ngài muốn. Không chỉ có mình bạn khốn khổ vì việc này đâu. Chính tôi đã có lúc không tin cậy Chúa và bỏ lỡ nhiều phước hạnh từ Ngài, tôi đã sống dưới ách của sự khiếp sợ, nhưng rồi trong vài năm Chúa đã dạy tôi cách giải thoát. Hiện tại tôi đã là một người khá mạnh mẽ. Các bạn hãy đọc, áp dụng những cách này, và bạn cũng sẽ được giải phóng khỏi tình trạng nô lệ của sự sợ hãi.

Chỉ có một nỗi sợ duy nhất chấp nhận được
Kính sợ Đức Chúa Trời – Đó là nỗi sợ duy nhất chấp nhận được. Kính sợ Đức Chúa Trời, không phải là sợ và e ngại Ngài sẽ làm cho chúng ta đau. Chúa không muốn chúng ta sợ Ngài, hay sợ những dự định của Ngài đối với chúng ta. Kính sợ Chúa theo Kinh Thánh, đó là sự tôn thờ và kính trọng Ngài một cách chân thành. Chúng ta cũng phải đối với các nhà cầm quyền và lãnh đạo như vậy. Con trẻ phải kính sợ cha mẹ, vợ kính sợ chồng, trò kính sợ thầy. Nhưng thật đáng tiếc, thay vì thể hiện sự kính trọng, chúng ta thường bày tỏ sự bất mãn và phẫn nộ.
Bạn có biết vì sao trong Châm ngôn 14:26 nói rằng: “Trong sự kính sợ Đức Giê-hô-va có nơi nương cậy vững chắc” không? Vì nếu bạn kính sợ Chúa, bạn sẽ vâng phục Ngài và làm mọi điều Ngài phán, càng tin và trông cậy Ngài nhiều hơn nữa.
Sự kính sợ Chúa sẽ ảnh hưởng tích cực lên những mối quan hệ tương giao của bạn với con người. Trong từ điển giải nghĩa Tân Ước, W.E.Wain giải thích rằng sự kính sợ Chúa “sẽ thường xuyên thôi thúc bạn quan tâm chu đáo đến mọi người”. Bạn đã cư xử tệ với ai đó? Bản thân tôi, đã có thời điểm rất khó để hoà đồng với mọi người. Thỉnh thoảng tôi trút giận lên chồng mình và bọn trẻ. Nhưng càng hiểu rõ Chúa và kính sợ Ngài thì tôi càng chú trọng trong quan hệ với mọi người hơn, vì cũng như tôi, những người khác đều quí giá đối với Ngài. Tôi biết mình sẽ phải chịu trách nhiệm trước Chúa vì những hành vi của mình.     
Nỗi sợ không chấp nhận được
Hãy tôn kính Chúa, làm đẹp lòng Ngài và đừng trở thành những kẻ xu nịnh con người. Kinh Thánh nói rất nhiều về kính sợ Chúa nhưng không có lời nào nói rằng chúng ta phải khiếp sợ con người:
“Sự sợ loài người gài bẫy; Nhưng ai nhờ cậy Đức Giê-hô-va được vô sự” (Châm ngôn 29:25)
Đừng sợ hãi bất cứ ma quỷ hay con người, cũng đừng sợ người ta nghĩ hay nói gì về mình.
Khi chúng ta muốn làm vừa lòng con người, chứ không phải muốn làm đẹp lòng Chúa thì cuộc sống của bản thân sẽ hoàn toàn rối loạn. Nếu Chúa nói một đằng mà chúng ta lại làm một nẻo, thì chính chúng ta đã bỏ mất đi sự tốt lành mà Ngài dự định ban cho mình. Chúng ta sẵn lòng quì gối trước con người hơn là trước Đức Chúa Trời, sau đó lại bị lương tâm cắn rứt, bất an. Đến  lượt sự mất bình an làm cho bạn trở nên hay nghi ngờ.


tia-nang-chieu-bui-cay© 1999-2017 Tinlanh.Ru