Giới thiệu sách "Những nguyên tắc lạ thường"

Article Index

Thư viện niềm tin cơ-đốc Tinlanh.Ru trân trọng giới thiệu một quyển sách mới được dịch sang tiếng Việt: "NHỮNG NGUYÊN TẮC LẠ THƯỜNG" - tác giả:John Avanzini.
Quyển sách này là một bông trái tốt lành nữa từ chức vụ của một tôi tớ Chúa đã lâu nay được Chúa xử dụng trong việc bày tỏ cho dân sự Ngài những sự mặc khải để có được đời sống thành công sung mãn trong Ngài. Qua những bài giảng và chia sẻ của ông, đời sống của nhiều con cái Chúa đã được thay đổi hoàn toàn về chất lượng, và đặc biệt đã giải phóng đức tin của nhiều người để nắm bắt và áp dụng những nguyên tắc của thiên đàng trong việc quản trị thành công tài chính của mình, kể cả trong lĩnh vực dâng hiến để góp phần gây dựng Hội thánh Chúa ngày càng vững chắc và công việc Chúa ngày càng được phát triển hơn.

Tâm tư của chúng tôi, những người dịch và phát hành quyển sách này, là mong sao cho quý độc giả cũng nhận được sự tỏ ra và được dư dật như chính chúng tôi đã được nhận, để tất cả chúng ta thành nhân chứng hiệu quả hơn nữa cho Chúa.
Cầu xin Đức Thánh Linh soi sáng lòng anh chị em khi đọc, để nhận được mọi điều chuẩn bị cho một sự biến đổi kỳ diệu của cuộc sống mình!
Mát-xcơ-va 2009.
Người dịch: T.N.M.
Sắp bản và phát hành: Tinlanh.Ru & Hội thánh Tin lành Mát-xcơ-va

 

Lời giới thiệu:

 

John Avanzini
NHỮNG NGUYÊN TẮC LẠ THƯỜNG

 

Những nguyên tắc lạ thường để làm nảy nở và sinh sôi
Bạn đã mệt mỏi vì thiếu thốn về tiền bạc, để hoàn toàn chịu phục Đức Chúa Trời chưa?
Bạn có muốn bắt đầu sống hoàn toàn trong chu trình dư dật mới với Đức Chúa Trời ?
Bạn có muốn tham gia vào việc trợ giúp các công việc của Đức Chúa Trời?
Những nguyên tắc lạ thường để làm nảy nở và sinh sôi – đó là loạt bài học giúp cho bạn đạt được sự đột phá về tài chính. Trong các bài học, có nói:
- Gặt trong thời suy thoái như thế nào.
- Mười lẽ thật về tiền bạc.
- Năm điều hiểu biết không đúng về tiền bạc.
- Sự dư dật của Đức Chúa Trời.
- Đức Chúa Trời – Đấng ban cho vĩ đại.
- Năm cách dâng hiến.

Hãy nắm rõ việc sống trong sự dư dật của Đức Chúa Trời và làm nguồn phước đối với những người khác là như thế nào.
Chúng ta đang trên đường về nhà của mình. Đức Chúa Trời tìm kiếm những con người – một thế hệ mới – sắn sàng trở thành những người đồng công với Ngài. Đó là những con người mà Đức Chúa Trời sẽ giao phó của cải – những người quản gia tốt mà qua họ, Ngài muốn thực hiện giao ước của mình và thiết lập Vương quốc của mình một cách vững chắc.
Trong cuốn sách này, John Avanzini đã từng bước khám phá Lời của Đức Chúa Trời, nói cho chúng ta biết cách làm thế nào có thể nắm lấy các tài nguyên của thế gian này và sử dụng chúng cho việc rao truyền Vương quốc của Đức Chúa Trời!
Hãy đọc, rồi hãy áp dụng những kiến thức nhận được, nhân danh Đức Chúa Jêsus Christ!

 

Xin hãy theo dõi đón đọc phiên bản e-book. Dưới đây xin giới thiệu một số bài học từ quyển sách này.© 1999-2017 Tinlanh.Ru