Phương châm sống của người tin Chúa

helpinghandCó một lần đã lâu lắm nhận được những lời nhắn nhủ này, để thành phương châm sống.

Sự kêu gọi lớn nhất Chúa dành cho người tin Chúa là trở nên môn đệ. Chúng ta thể hiện trường phái của Thầy qua chính cuộc sống mình (Mat 28:19,20; Giăng 15:18). Mà Vua của chúng ta là Vua phục vụ (Mác 10:45).

Bây giờ muốn chia sẻ lại với các bạn tin Chúa thế hệ mới, để các bạn không chỉ đi làm chứng, mà trở thành nhân chứng - là bằng chứng sống về tình yêu thương của Chúa Jê-sus cho con người xung quanh. Để các bạn cả nói và làm được như môn đệ Chúa.

Hãy tìm ra sự thiếu thốn mà bù đắp, jesus-washing-feet

Hãy tìm ra vết thương mà chữa lành,

Hãy tìm ra nỗi đau mà cho sự an ủi,

Hãy tìm ra người bị hạ thấp mà nâng đỡ,

Hãy tìm ra nỗi tuyệt vọng mà cho niềm hy vọng,

Hãy tìm ra sự rối loạn mà biến nó thành sự hoà hợp,

Hãy tìm ra lòng vô vọng mà phục vụ bằng đức tin,

Hãy tìm ra sự tầm thường mà gieo những hạt giống ưu việt,

Hãy tìm ra những cuộc đời tan nát mà giúp lại từ đầu,

Hãy tìm ra người bị ruồng bỏ mà bày tỏ tình yêu thương.

 © 1999-2017 Tinlanh.Ru