Vâng phục Vua

SmithWigglesworthCó thể nào có chuyện đối kháng và tranh cãi trong gia đình hay không? Tất nhiên là có. Điều đó được mô tả trong ví dụ về gia đình của áp-ra-ham và Sa-ra, khi mà I-sác đã được sanh ra. Có thể đọc trong sách Sáng thế ký đoạn 21 về chuyện đó.
Câu chuyện bắt đầu khi Sa-ra nhìn thấy ích-ma-ên (con trai của áp-ra-ham với cô đầy tớ A-ga) giễu cợt I-sác. ở đây chúng ta thấy sự bất hoà giữa ích-ma-ên, hạt giống (dòng dõi) của xác thịt, với I-sác, hạt giống (dòng dõi) của lời hứa. Cuối cùng Đức Chúa Trời đã đuổi A-ga với Ích-ma-ên ra khỏi sự hoà thuận của Đức Chúa Trời.
Bạn thân mến ơi, không gì có thể nâng đỡ đời sống bạn ngoài đời sống I-sác - hạt giống (dòng dõi) của áp-ra-ham. Bạn sẽ khám phá ra rằng đời sống của xác thịt cần phải bị đuổi đi. Điều đó rất là khó khăn, nhưng nó là tuyệt đối cần thiết.
Bạn nói rằng: "Việc này mới khó làm sao!" Vâng, nhưng làm sao có thể cho nó tiếp tục tồn tại lâu thêm chút nào được nữa? Khi sự vâng phục còn chưa đến, thì tôi nói cho bạn biết, trong trái tim và trong đời sống bạn sẽ luôn luôn có sự ganh ghét và bất hoà, khi mà tính xác thịt còn chưa bị phá huỷ, khi mà I-sác vẫn còn chưa thống trị trong trái tim bạn. Khi mà quyền năng của I-sác sẽ cai trị, bạn sẽ hiểu ra rằng cuộc đời đầy dẫy sự bình an và sự vui thỏa.
Đức Chúa Trời - là một hiện thực. Đức Chúa Trời là chân lý, và trong Ngài chẳng hề có một sự dối trá và bóng dáng của sự nghi ngờ nào.

 

SMITH WIGGLESWORTH

dịch từ sách tuyển chọn trích từ các bài giảng - "Chỉ tin mà thôi!" - do nhà xuất bản Wayne Warner thực hiện

ND - T.Q.H. - Tinlanh.Ru© 1999-2017 Tinlanh.Ru