Tiến lên phía trước - chìa khoá của sự vĩ đại.

Nghe thấy chân lý mới là nửa công việc. Hành động mới là chìa khoá đến thành công. Đến cả đứa trẻ cũng nhận thức ra được dựa theo những điều nó làm. Khi chính phủ nói "không", bạn chớ có dừng lại. Khi tôn giáo nói "không", bạn chớ có dừng lại. Khi tài khoản của bạn trong nhà băng nói "không", bạn chớ có dừng lại. Nếu bạn sẽ cứ tiếp tục tiến lên phía trước, mọi sự còn lại sẽ theo sau.

Có một nhà doanh nghiệp khi cầu thay đã cầu xin Đức Chúa Trời cứu thế gian, và Chúa bằng một cách siêu nhiên đã nhấc ông ta ra khỏi thân thể và dẫn trải qua trên cả Trái đất. Ông nhìn thấy hàng triệu những cánh tay xương xẩu giơ cao lên không trung. Tất cả họ đều đang đói khát và tìm kiếm chân lý. Khi ông ta quay trở lại vào thân thể, ông nói với Đức Chúa Trời: "Ngài sẽ làm gì cho họ?" Đức Chúa Trời đáp lại: "Con ơi, vấn đề không phải ở đó. Vấn đề là ở chỗ con sẽ làm gì cho họ!

Ta đã ban cho con sự sống của ta,

Ta đã ban cho con Thần của ta,

Ta đã ban cho con Tên của ta,

Ta đã ban cho con sức mạnh của ta,

Ta đã ban cho con sự hiện diện của ta, và vì thế cho nên vấn đề là ở chỗ con định làm gì. Ta đã giao công việc vào tay các con. Ta đã đến và làm xong phần việc của Mình, hay là bây giờ con muốn Ta làm thay cả phần của các con?"

 

T.L. Osborn
(trích từ sách "Vàng của Đức Chúa Trời" do Kevin McNulty biên soạn - ND - T.Q.H. Tinlanh.Ru)© 1999-2017 Tinlanh.Ru