Bạn tự xác định tầm cỡ phép lạ của mình.

Môi-se không cầu nguyện để được thấy các việc Chúa làm, mà để được biết đường lối của Ngài. Cuộc sống đầy phép lạ là dành cho mọi người, nó không chỉ dành cho một số người tình cờ được ơn. Nó bắt đầu từ thái độ phục vụ (hầu việc).

Cuộc sống hầu việc - không phải là gánh nặng, mà là phước lành từ Chúa Trời để cho chúng ta một mục đích. Một thí dụ tốt nhất về sự hầu việc bằng phép lạ - là chuyện người đàn bà với những bình dầu quí (2 Các Vua đoạn 4).

Nhà tiên tri bảo bà đi thu gom tất cả các bình, tuỳ theo sức bà gom được bao nhiêu. Bà ta đi và thu gom về được đủ mọi loại bình khác nhau. Người đàn bà tượng trưng cho Hội thánh. Bà ta tự xác định tầm cỡ phép lạ của mình bằng số lượng các bình bà thu gom được. Bà ta có thể chỉ gom được một vài bình, và sẽ chẳng có ai biết được về phước lành bà nhận được. Khi bà còn thu gom thì dầu từ thiên thượng còn chẩy. Hội thánh cần phải nhìn thấy, là một khi còn có các nhu cầu (nan đề), thì cũng sẽ còn có sự trợ giúp siêu nhiên của Chúa Trời để thoả mãn các nhu cầu đó. Hãy để những nhu cầu (nan đề) quây quanh mình, và bạn sẽ có một cuộc sống đầy phép lạ. Chuyện các bình có đẹp không, có mới không hoàn toàn không có ý nghĩa. Tất cả những gì bạn cần có cho phép lạ - đó là các bình không. Các phép lạ xẩy ra cho những ai cần đến chúng. Sự hầu việc phục vụ các nhu cầu là một sự hầu việc lành mạnh, bởi vì trong trường hợp này nhu cầu đòi hỏi được trợ giúp, cũng giống hệt như đứa trẻ sơ sinh đòi hỏi để người ta cho nó ăn. Đừng bao giờ thất vọng bởi cớ các nhu cầu của mình cũng như nhu cầu của người khác. Nhu cầu - đó là hạt giống để sinh ra phép lạ.

 

T.L. Osborn

(trích từ sách "Vàng của Đức Chúa Trời" do Kevin McNulty biên soạn - ND - T.Q.H. Tinlanh.Ru )© 1999-2017 Tinlanh.Ru