Chúa không bao giờ bỏ cuộc khi giúp bạn

Chua-khong-bao-gio-bo-cuoc-khi-giup-ban
Thi thiên 27:13 Ôi! Nếu tôi không tin chắc rằng sẽ thấy ơn của Ðức Giê-hô-va tại đất kẻ sống, Thì tôi hẳn đã ngã lòng rồi!

(Gửi các bạn một số lời hay ý đẹp mới st và dịch)

Nếu bạn bận nghĩ những điều tốt đẹp, ma quỉ sẽ chẳng thể đem những ý tưởng sai trái vào đầu bạn.

Hy vọng là giấc mơ thức dậy

Đức Chúa Trời là tình yêu thương, và thiếu Ngài chúng ta không thể nhận biết tình yêu chân chính.

Đức Chúa Trời không thể giúp những người chỉ thích tự mình. Ngài giúp những ai hiểu ra rằng mình không tự được.

Bạn có thể làm mà chẳng cần gì, nhưng bạn chẳng làm được gì nếu không cần Chúa.

Người có đức tin thì kiểm soát hoàn cảnh, thay vì để hoàn cảnh nắm quyền trên mình.

Chúa không bao giờ bỏ cuộc khi giúp bạn... Bạn cũng đừng bỏ cuộc nhé!

Dành thời gian thưa chuyện cùng Chúa là bí quyết của sức mạnh và thành công trong mọi lĩnh vực cuộc sống.

Đừng buồn khi người khác chỉ nhớ đến bạn khi họ cần bạn. Ngược lại, bạn hãy vui vì bạn giống như một ngọn nến, kịp đến thắp sáng tâm trí khi họ trải qua những thời khắc tối tăm.

Chúa luôn ban điều tốt nhất cho những ai để dành cơ hội cho Ngài.

Những thành phần cơ bản của hạnh phúc là: có việc để làm, có ai đó để yêu, và có gì đó để hy vọng...

Như lời một bài hát chúng ta vẫn hát:

Chúa là hòn đá tảng của sự cứu rỗi,
Chúa chính là sức mạnh đời con!
Chúa là nguồn hy vọng và nguồn động viên con!
Con sống trong yêu thương của Cha

Và con tin yêu Ngài, hỡi Chúa Jê-sus
Vì Ngài đã yêu con hết lòng
Ngài cứu giúp con mọi lúc khó nguy
Chúa ơi, lòng con yêu Chúa!

http://tinlanh.ru/van-hoa/am-nhac/418-chua-la-hon-da-tang-cua-su-cuu-roi-music

A-men!

MS Quốc Hùng
02.04.2013© 1999-2017 Tinlanh.Ru