Kiêng ăn và cầu nguyện nhằm mục đích nào

Cầu nguyện và kiêng ăn là một phần quan trọng trong đời sống cơ-đốc nhân chúng ta, nhưng chúng ta có thể lấy một điều tốt và làm sai lệch ý nghĩa của nó, quên đi mục đích thật của nó, và biến nó thành một truyền thống chứ không phải là sự thể hiện đức tin. Chúa Jê-sus không chỉ dạy chúng ta cách hầu việc như thế nào, nhưng cũng giải thích tại sao. Những lời cầu nguyện của chúng ta phản ánh những gì chúng ta thực chất nghĩ về Đức Chúa Trời. Nhờ đó mọi người có thể hiểu được là chúng ta coi Ngài là gần gũi hay là xa xôi. Ngài tốt lành hay là đầy sự xét đoán. Ngài hào phóng hay là keo kiệt. Chúng ta được phán dạy rằng chúng ta không nên cầu nguyện như những người ngoại, họ cho rằng bởi cớ cầu nguyện nhiều lời lặp đi lặp lại sẽ được nhậm lời. Tất nhiên là chúng ta có thể cầu nguyện lâu, nhưng những lời cầu nguyện của chúng ta hoàn toàn khác. Chúng phản ánh đức tin và mối quan hệ, nếu không thì chúng chỉ là sự lãng phí thời gian vô ích.

Những điều tốt đẹp cũng có thể bị làm không đúng cách. Thí dụ, Chúa Jê-sus đã nói rằng có một số người thờ lạy Đức Chúa Trời cách vô ích. Tất nhiên là thờ lạy Đức Chúa Trời thật tuyệt vời, nhưng sự thờ lạy có thể trở nên trống rỗng và không kết quả.

Trong sự kiêng ăn có phước hạnh, và cũng có sự đe doạ. Nó có thể trở thành một cố gắng không đúng để nhận được thêm năng quyền, trong khi tất cả quyền năng Đức Thánh Linh đã nằm trong bạn. Nếu chúng ta kiêng ăn để nhận biết rõ hơn tiếng nói của Thánh Linh, thì khi đó chúng ta kiêng ăn đúng. Kiêng ăn không phải là công cụ để bạn được đẹp lòng Chúa một cách đặc biệt hơn, hay là để cho Ngài đánh giá chúng ta đặc biệt hơn, mà nó là con đường để nhờ đó tính xác thịt của chúng ta có thể bị câm bặt đi và chúng ta có thể nghe tiếng của tâm linh mình rõ hơn. Sự hiểu biết mục đích giúp ta nhận được sức mạnh.

 

T.L. Osborne

(trích từ sách "Vàng của Đức Chúa Trời" do Kevin McNulty biên soạn - ND - T.Q.H. Tinlanh.Ru )© 1999-2017 Tinlanh.Ru