Những gì Chúa Jê-sus đã bắt đầu làm, thì Ngài vẫn làm tiếp cho đến bây giờ.

Khi chúng tôi tổ chức truyền giảng giữa trời, chúng tôi treo bên trên diễn đàn một băng khẩu hiệu, trong đó viết: "Jê-sus Christ hôm qua, hôm nay, và đến đời đời không hề thay đổi." Đó là một lời khẳng định dũng cảm: những gì Ngài đã làm hôm qua, thì hôm nay Ngài cũng làm. Jê-sus là Đức Chúa Trời ở trong xác thịt (thân thể), đã trưng bày ý muốn của Đức Chúa Trời cho con người. Đức Chúa Trời đã hành động qua một thân thể để mà thực hiện ý muốn của Mình.

Hãy để cho đời bạn luôn có mặt sự bắt đầu tươi mới. Hãy tìm các con đường mới để nhìn vào những chân lý cũ. Mỗi một lần một đứa trẻ sinh ra, nó kêu gào về một tiềm năng mới. Mỗi một tư tưởng mang trong mình cuộc sống đã được thay đổi. Hãy để cho Jê-sus làm những công việc nào đó qua bạn, để mà bạn luôn sống động và vui mừng dưới ánh sáng của những khả năng mới. Lu-ca đã nói là ông ghi chép những việc mà Jê-sus mới bắt đầu làm (Công vụ 1:1).

Những gì đã chép về Jê-sus trong các sách Phúc Âm - đó mới chỉ là phần đầu công việc của Ngài. Cuộc sống của bạn là sự tiếp diễn công việc của Ngài. Tin lành của bạn, do chính bạn viết ra, có thể sẽ là câu chuyện về việc Jê-sus đang hành động trong thế kỷ hai mươi như thế nào. Nếu như Ngài đã nằm lại trong mộ, câu chuyện của Ngài có lẽ đã nằm lại đó với Ngài, nhưng Ngài đang sống, nên công việc Ngài cũng sống.

Bằng cách nào các phóng viên giữ được sự quan tâm với công việc của mình? Những câu chuyện vẫn như vậy, nhưng xẩy ra với những người khác nhau. Những con người mới giữ sự quan tâm của chúng ta đến những gì Đức Chúa Trời làm, theo như sự thay đổi của những người mà đã có tiếp xúc với bạn. Khi họ được tái sanh và bạn nhìn thấy những giọt nước mắt vui mừng, bạn cảm thấy dường như chính mình cũng tái sanh lại. Khi họ được giải thoát khỏi các tật xấu, thì bạn cũng cảm thấy vị ngọt ngào của tự do. Khi họ nhận được sự chữa lành thân thể, bạn lại cảm nhận được sự động chạm yêu thương của Đức Chúa Trời. Hãy sống giữa những con người đang có nhu cầu, và cảm xúc của bạn sẽ không bao giờ tàn héo.

 

T.L. Osborn

(trích từ sách "Vàng của Đức Chúa Trời" do Kevin McNulty biên soạn - ND - T.Q.H. Tinlanh.Ru )© 1999-2017 Tinlanh.Ru