Neo của linh hồn.

Cai-neo-cua-linh-hon
Mỗi con tàu khi ra khơi, đều phải tính đến lúc sẽ quay về thả neo nơi bến cảng.

Thời Tân Ước, khi con tàu về cảng trong đêm tối sẽ không dám vào bờ, mà cử một thủy thủ, được gọi là "người đi trước", xuống thuyền bơi vào bờ trước, chở theo cái neo có dây kết nối chắc với tàu. Khi người này đến nơi và đóng chặt cái neo với một đầu dây trên bờ xong, lúc đó thủy thủ trên tàu bắt đầu kéo dây, cuộn lại, từ từ kéo con tàu chạm bờ an toàn. Bạn nghĩ thế nào khi Kinh thánh nói Chúa Jê-sus như "Người đi trước" của chúng ta?

Hê-bơ-rơ 6
19 Chúng ta giữ điều trông cậy nầy như cái neo của linh hồn, vững vàng bền chặt, thấu vào phía trong màn, 20 trong nơi thánh mà Ðức Chúa Jêsus đã vào như Ðấng đi trước của chúng ta...

Tôi liên tưởng cuộc sống chúng ta với chiếc thuyền. Đi đâu thì đi, làm việc gì thì làm, nhưng thuyền không thể ở mãi ngoài biển khơi, mà phải biết lúc quay về nơi bến đậu... Nói đến hình ảnh cái neo, là nhớ đến bờ, nơi ta quay về để nghỉ ngơi, sửa chữa, tiếp nước và lương thực dự trữ để cho những chuyến đi sau ...

Đời sống cơ-đốc nhân cần phải xây dựng trên nguyên tắc này. Cái neo của linh hồn là ơn cứu rỗi mà Chúa Jê-sus đang giữ cho ta, và đức tin là sợi dây kết nối chúng ta với bến cảng thiên đàng. Cũng như con thuyền cần về bến cho mỗi chuyến đi, thì linh hồn chúng ta cần sự cầu nguyện và thờ phượng Chúa mỗi Chủ nhật hàng tuần để nạp đầy lại năng lực tâm linh tươi mới...

Nhưng con người thường dễ bị cuốn vào guồng quay của cuộc sống bối rối quanh năm, như thuyền kia phiêu bạt mãi xa bờ. Đức Chúa Trời đã bày tỏ cho tác giả Thi thiên biết dừng lại và suy ngẫm, để thấy đó là sự rối động luống công.

Thi thiên 39
...
6 Quả thật, mỗi người bước đi khác nào như bóng; Ai nấy đều rối động luống công; Người chất chứa của cải, nhưng chẳng biết ai sẽ thâu lấy.
7 Hỡi Chúa, bây giờ tôi trông đợi gì? Sự trông đợi tôi ở nơi Chúa.

Chúng ta trông đợi điều gì? Trông phước hạnh theo cách của con người, hay theo cách của Đức Chúa Trời?

Thi thiên 127
1 Nếu Ðức Giê-hô-va không cất nhà, Thì những thợ xây cất làm uổng công. Nhược bằng Ðức Giê-hô-va không coi-giữ thành, Thì người canh thức canh luống công.
2 Uổng công thay cho các ngươi thức dậy sớm, đi ngủ trễ, Và ăn bánh lao khổ; Chúa cũng ban giấc ngủ cho kẻ Ngài yêu mến bằng vậy.

Có sự khác biệt nào không giữa mệt mỏi với kiệt sức?
...
Bận rộn, có khác với rối động?
...
Ước muốn, có khác với tham vọng?
...
Và tìm kiếm có khác với lang thang vô định?
...

Nếu phân biệt được những sự khác biệt đó, thì bạn sẽ hiểu hơn cách Chúa muốn ban phước cho đời sống mình. Như con thuyền cần bến, bạn sẽ hiểu mình cần được thờ phượng Chúa hàng tuần, được cầu nguyện, được bồi bổ lại và cũng để neo chắc lòng mình nơi bến thiên đàng. Và trong mỗi chuyến đi xa bờ, trong mọi hoàn cảnh cuộc sống hàng ngày, bạn sẽ tin cậy Chúa, mà để Ngài cầm lái.

 

(... trích đoạn)

Ms Quốc Hùng. Những hạt giống đức tin. 2013

 © 1999-2017 Tinlanh.Ru