Điều chúng ta thấy quyết định điều chúng ta làm

Bạn thấy gì khi bạn thức giấc?

Bạn thấy gì khi bạn nhìn vào bản thân?

Bạn thấy gì khi bạn nhìn vào mọi người?

Nếu bạn không biết khải tượng (cách nhìn) của Đức Chúa Trời, thì khải tượng của người khác sẽ định hình bạn. Có rất nhiều tiếng nói trong thế gian, và tất cả chúng đều đòi hỏi sự chú ý của bạn. Tiếng nói mạnh mẽ nhất - đó là tiếng nói trong lòng bạn, mà nói rằng bạn có thể làm những việc vĩ đại trong đời, hoặc nói rằng bạn chỉ là nạn nhân trong tay hoàn cảnh.

Giọng nói bên trong này nói những gì mà bạn đã tiếp nhận vào lòng mình. Nó nói về khải tượng cho đời bạn, và vì thế nên rất quan trọng việc tiếp nhận vào mình kế hoạch của Đức Chúa Trời. Kế hoạch này bắt đầu từ sách Sáng thế ký và kết thúc trong sách Khải huyền.

Kinh Thánh nói rằng nếu con mắt của chúng ta sáng, thì thân thể chúng ta sẽ đầy sự sáng. Sự sáng tượng trưng cho sự nhận biết được Chúa tỏ ra. Chúng ta sẽ nhận được sự tỏ ra về việc ta đi đâu, nếu như chúng ta có thể nhìn thấy chính bản thân mình. Hãy thay đổi bản thân, và bạn sẽ thay đổi được thế gian. Các hành động là kết quả của sự tự nhận thức cá nhân, và những điều chúng ta làm bắt nguồn từ việc chúng ta là ai.

Chúng ta gọi kế hoạch này là Sự Cứu Chuộc, hoặc là chúng ta có thể gọi đó là Tin Lành, hay là Điều mà Đấng Christ đã làm thành cho chúng ta. Khi chúng ta nhìn thấy kế hoạch vĩ đại của Đức Chúa Trời, thì khi đó mọi giáo lý còn lại mới có cơ sở để hoạt động. Kế hoạch Tin lành của Đức Chúa Trời - là kế hoạch DUY NHấT mà hành động cho cả bác nông dân trên hòn đảo Bor-neo, cả nhà kinh doanh từ Niu-Yóc (và cả anh đạp xích-lô tại Hà-nội nữa).

Kế hoạch vĩ đại của Đức Chúa Trời đã tỏ ra cho con người trong vườn Ê-đen lòng tốt của Ngài, nhưng con người đã sa ngã vào trong vòng tội lỗi và buộc phải từ giã vườn địa đàng. Nhưng Chúa Jê-sus đã nhận lên mình tội lỗi của chúng ta và đã phục sinh chúng ta thoát khỏi vòng tội lỗi, và trả chúng ta lại về nơi vườn đó, về trạng thái hoà thuận với Đức Chúa Trời.

Khi chúng ta thấy điều mà Đức Chúa Trời thấy, thì khi đó chúng ta có thể đồng ý với những gì Đức Chúa Trời đẹp ý.

 

T.L. Osborn

(trích từ sách "Vàng của Đức Chúa Trời" do Kevin McNulty biên soạn - ND - T.Q.H. Tinlanh.Ru )© 1999-2017 Tinlanh.Ru