Nếu điều đó đến từ Đức Chúa Trời – thì nó là tốt lành.

Nếu các bạn hiểu đúng được tính cách của Đức Chúa Trời thì các bạn sẽ có được giáo lý đúng đắn. Hãy nhớ rằng Đức Chúa Trời là tình yêu thương.

Nếu điều đó đến từ Đức Chúa Trời, thì đó là Ngài nâng đỡ bạn lên. Loài người đã bị kết án. Tại sao chúng ta lại còn phải lên án (đoán xét) người ta nữa?

Nếu điều đó đến từ Đức Chúa Trời, thì đó là những lời chữa lành cho thế gian đầy thương tích.

Nếu điều đó đến từ Đức Chúa Trời, thì nó là dành cho tất cả, chứ không phải chỉ cho một số thánh nhân.

Nếu điều đó đến từ Đức Chúa Trời, thì đó là Tin tốt lành chứ không phải là tin xấu.

Nếu điều đó đến từ Đức Chúa Trời, thì nó giải phóng linh hồn bạn chứ không hạn chế cuộc sống bạn.

Nếu điều đó đến từ Đức Chúa Trời, đó phải là tình yêu thương thể hiện ra bằng hành động, chứ không phải là những lời lên án.

Nếu điều đó đến từ Đức Chúa Trời, đó phải là sự đáp lời kỳ diệu, chứ không phải chỉ đơn giản là những cố gắng tâm lý.

Nếu điều đó đến từ Đức Chúa Trời, nó sẽ tôn giá trị của cuộc đời bạn mà không hề hạ thấp sự đánh giá bản thân của bạn.

 

T.L. Osborn

(trích từ sách "Vàng của Đức Chúa Trời" do Kevin McNulty biên soạn - ND - T.Q.H. Tinlanh.Ru )© 1999-2017 Tinlanh.Ru