Đức tin xua đuổi sự vô tín

SmithWigglesworthTôi biết rằng nọi sự đều nhờ quyền năng Thánh Linh mà được thành, và tôi nhất định phải bày tỏ với các bạn chân lý này.

Cần phải nhớ rằng chúng ta đã bước vào sự bày tỏ vinh hiển của Đức Chúa Trời, và trong đó có quyền năng vĩ đại. Nhiều người lẽ ra đã có thể đi xa hơn nữa so với vị trí nơi họ đang ở hiện nay, nhưng họ đã nghi ngờ. Nếu bằng một cách nào đó kẻ thù có thể xâm nhập vào và ép buộc bạn phải tin vào sự dối trá, thì nó sẽ làm như vậy ngay. Cần phải chiến đấu để đứng vững trong đức tin, bởi vì kẻ thù sẽ tìm cách ngáng chân bạn ngay khi nào nó có cơ hội đầu tiên.

Và chỉ trong sự gần gũi và hiệp nhất với Đấng Christ mới không có sự sợ hãi, mà chỉ có sự tin tưởng chắc chắn và hoàn toàn bất di bất dịch. Một người con cái Chúa chẳng cần phải bỏ cả ngày để đi tìm kiếm sự từng trải đó, bởi vì sự hiện diện của Đức Chúa Trời ở cùng anh ta, và Thánh Linh cũng ở trong anh với một năng quyền vĩ đại, khi mà anh tin. Tôi cũng thấy là chúng ta cần phải động viên lẫn nhau và thúc giục nhau làm các việc lành.

Nếu chúng ta tìm thấy trong mình sự vô tín, chúng ta cần phải dò xét trong lòng mình để biết nguyên nhân từ đâu. Ở đâu có đức tin sống động, nơi đó không có sự vô tín, và chúng ta sẽ đi từ đức tin lại dẫn đến đức tin nữa, cho tới khi nào chúng ta học được cách sống một cách thoải mái tự nhiên trong đức tin. Nhưng nếu bạn muốn tìm cách thử sống bởi đức tin trước khi bạn thành người công bình ngay thẳng, thì bạn sẽ gặp thất bại, vì "người công bình sẽ sống bởi đức tin". Còn khi bạn công bình ngay thẳng, thì việc sống bởi đức tin đối với bạn sẽ thật tự nhiên. Điều đó sẽ nhẹ nhàng, vui thoả, đấy mới là sự sống chúng ta, gia sản thuộc linh của chúng ta.

 

SMITH WIGGLESWORTH

dịch từ sách tuyển chọn trích từ các bài giảng - "Chỉ tin mà thôi!" - do nhà xuất bản Wayne Warner thực hiện

ND - T.Q.H. - Tinlanh.Ru© 1999-2017 Tinlanh.Ru