Những kẻ thù của các tôi tớ Chúa

Trong cuộc đời, khi bạn tiếp tục tiến lên phía trước trong Thánh Linh, bạn sẽ phát hiện thấy ma quỉ bắt đầu sợ hãi và tìm cách gây rối loạn trong Hội thánh. Chuyện như vậy đã xảy ra với Ê-tiên. Có thể bắt gặp trong "nhà hội" biết bao nhiêu người trông bề ngoài thật nghiêm chỉnh theo cách nghĩ của thế gian - bao giờ cũng ăn mặc chỉnh tề, hạng người có vai vế trên đất, có khả năng lôi cuốn đến với Hội thánh mọi sự, ngoại trừ quyền năng của Đức Chúa Trời.

Đây là điều mà Đức Chúa Trời có chép về họ: "Nhưng có mấy hội viên của nhà hội gọi là nhà hội của bọn được tự do, với những người quê ở Sy-ren, người quê ở A-léc-xan-đơ, cùng người Giu-đa ở xứ Si-li-si và xứ A-si, nổi lên mà cãi lẫy cùng Ê-tiên. Song chúng không chống lại nổi với trí khôn người cùng với Đức Thánh Linh, là Đấng người nhờ mà nói," (Công vụ 6:9,10)

Những kẻ đó không chịu đựng nổi chân lý của Đức Chúa Trời. Lòng họ đầy dẫy sự giận giữ trong khi đúng ra là phải đầy dẫy quyền năng của Chúa, tình yêu thương thiên thượng và sự kính sợ trước Đức Thánh Linh. Họ đã nổi dậy chống lại Ê-tiên, một con người "được đầy dẫy Đức Thánh Linh".

Các bạn yêu dấu ơi, nếu như trong đời bạn có một điều gì đó dù dưới một hình thức nào đang chống nghịch lại quyền năng Thánh Linh và sự xâm nhập của Lời Ngài vào trong trái tim và đời sống bạn, thì hãy quỳ ngay xuống mà lớn tiếng kêu cầu sự thương xót! Khi Thần của Đức Chúa Trời đứng trước cánh cửa tấm lòng bạn thì đừng có chống trả, mà hãy mở cửa cho sự động chạm của Đức Chúa Trời. Ngài sẽ đáp lời bạn và tràn đầy lòng bạn đến mức dư dật.

 

SMITH WIGGLESWORTH

dịch từ sách tuyển chọn trích từ các bài giảng - "Chỉ tin mà thôi!" - do nhà xuất bản Wayne Warner thực hiện

ND - T.Q.H. - Tinlanh.Ru© 1999-2017 Tinlanh.Ru