Vì Đức Chúa Trời (Đọc Kinh thánh)

 

Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. (Giăng 3:16)

 

Bạn thân mến,

Câu Kinh thánh này thật phổ biến vì thường xuyên được trích dẫn, và thật sự là nó đã gói gọn ý tưởng quan trọng nhất của Tin lành từ Đức Chúa Trời dành cho con người. Hiểu được câu này thì ta sẽ có một một hòn đá chắc chắn trong ngôi nhà đức tin mình xây. Cho nên, chúng ta hãy cùng đọc chậm rãi, vừa đọc vừa suy ngẫm từng chữ trong câu Kinh thánh này, để nắm được ý tưởng sâu sắc của Lời Chúa.

Vì Đức Chúa Trời – ngay vào đầu câu, chúng ta đã hiểu ai là người chủ động, ai là căn nguyên và cội rễ của sự cứu chuộc và cùng với đó là mọi điều phước hạnh mà con người có thể nhận được. "Vì Đức Chúa Trời", nghĩa là Chúa là Đấng chủ động, chứ không phải vì việc lành hoặc công sức tu nhân tích đức của con người như nhiều khi ta nhầm tưởng vậy.

Chúa đã muốn và Chúa đã đến với con người. Chương trình cứu chuộc chính là ý tưởng của Chúa, hướng tới chúng ta – con người. Cảm tạ Chúa, điều này cho ta một hy vọng lớn lao để đến gần với Ngài mà không phải e ngại mặc cảm điều gì.

Vì Đức Chúa Trời yêu thương – từ tiếp theo là động từ "yêu thương", từ này sao mà thật giản đơn nhưng có sức chấn động mạnh hơn tất cả các nguồn năng lượng mà loài người từng biết, vì nó có quyền năng có thể làm rung động và tan chảy được ngay cả những trái tim con người băng giá và cứng rắn nhất. Nó bày tỏ cho ta những xúc cảm và động lực sâu xa trong lòng Chúa. Nó đập tan mọi quan niệm sai lầm mà con người tự tưởng tượng ra về một ông Trời xa lạ, thờ ơ vô cảm. Một câu Kinh thánh khác khẳng định: Đức Chúa Trời là tình yêu thương (1 Giăng 4:16). Mọi điều Ngài làm xuất phát từ sự thúc đẩy của tình yêu thương đó.

Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian – tình yêu phải có đối tượng để bày tỏ, và tuyệt vời thay là tình yêu thương của Chúa hướng đến chúng ta. "Thế gian" là nơi những người con của Ngài sống. Từ khi tạo dựng nên con người làm con của Ngài, vì quả thật chúng ta là con cái Đức Chúa Trời vì đã được tạo dựng nên giống như Ngài, và mang trong linh hồn mình hơi thở từ Thần linh Chúa, thì chẳng bao giờ Chúa quên một ai.

Tác giả Thi thiên đã nhận thấy rằng Chúa biết ta khi ngồi, khi đứng, Chúa quen mọi đường lối ta đi, và mọi ý nghĩ trong lòng ta chưa nói ra Chúa đã biết hết rồi. Nhưng, điều đó chỉ càng khiến chúng ta cảm động chứ không hề sợ hãi, bởi vì đó không phải là sự theo dõi của một vị thẩm phán, mà là sự chăm chú quan tâm của lòng Chúa yêu ta. Bạn có thể ngẩng cao đầu và nhìn lên trời không phải xấu hổ, và đừng để mặc cảm tự ti nói trong lòng mình rằng trần gian này chỉ có tội lỗi xấu xa chẳng có gì xứng đáng. Có bạn trên đất này, và có Chúa trên trời kia yêu bạn. Ai đó đã nhận xét rằng, có thể nếu chỉ có một người tin, thì Chúa Jê-sus cũng sẽ đến thế gian này chết vì người đó.

Đến nỗi – đây là một từ để nhấn mạnh về tình yêu thương ngoài mọi sức tưởng tượng mà Chúa đã dành cho con người. Vì Chúa yêu ta, đúng hơn là vì Chúa quá yêu ta, đến nỗi đã làm một điều vượt quá trí hiểu của con người. Nhưng, thật ra đã có bao giờ trí óc hiểu nổi tình yêu? Lấy lời nào mà giải thích được hết vì sao Chúa Jê-sus vì yêu ta đã phó mình chịu chết? Đức Chúa Trời yêu chúng ta đến nỗi đã ban Con một của Ngài!

Đó là một sự bày tỏ tột cùng của tình yêu Chúa. Quá xa xỉ đối với một con người tội lỗi như tôi, hoặc bạn. Nhưng, Chúa đã yêu... "đến nỗi..." Chúa Jê-sus đã đến để an ủi, để chữa lành, để đem phước và sự giải cứu cho con người, nhưng cũng để bị chê cười, bị phản bội, bị đánh đập, và bị họ giết đi như giết một tên tử tù không thương xót. Nhưng, bằng chính sự hy sinh quên mình đó, Ngài đã đền tội cho tất cả chúng ta.

Tình yêu thương nếu không thể hiểu được bằng đầu, thì có thể cảm nhận bằng trái tim. Và khi trái tim chúng ta rung cảm và tiếp nhận tình yêu Chúa, thì từ đáy lòng chúng ta sẽ đặt niềm tin vào Ngài. Như sứ đồ Giăng đã nhận xét rất chính xác về cốt lõi của niềm tin cơ-đốc là: “chúng ta đã biết và tin tình yêu thương của Đức Chúa Trời đối với chúng ta.” (1 Giăng 4:16). Ai không tin Chúa tức là phủ nhận tình yêu của Ngài, chối bỏ sự hy sinh cứu chuộc của Con Một Đức Chúa Trời, và kết cục đời họ sẽ đến một nơi vĩnh viễn cách xa Chúa của sự sống. Nhưng, về phần chúng ta thì khác, vì "hễ ai tin Con ấy thì không bị hư mất mà được sự sống đời đời".

Nhiều người nói "tôi cũng yêu Chúa lắm". Nhưng chẳng ai có thể yêu Chúa nhiều hơn Ngài đã yêu. Hãy suy ngẫm về điều này, vì sao Lời Chúa không nói rằng "hễ ai yêu Con ấy", mà lại nhấn mạnh về đức tin để được cứu rỗi? Có phải chăng vì Chúa muốn chúng ta hiểu rằng chúng ta phải nhận tình yêu của Ngài trước.

"Yêu" là ban cho, còn "tin" nghĩa là nhận. Vì Đức Chúa Trời đã ban Con một của Ngài, để chúng ta tin và nhận. Ngài không chỉ đến ban cho chúng ta sự tha thứ khỏi tội lỗi và sự sống đời đời, mà hơn thế nữa, Chúa ban mọi sự của Ngài cùng với Con ấy luôn! Và khi bạn đã ở trong tình yêu thương của Ngài, chẳng có sức mạnh nào, thậm chí đến cả cái chết có thể chia cắt bạn khỏi Chúa được nữa! Chúa đã trả giá của tình yêu để chuộc lại chúng ta thành con cái của Ngài vĩnh viễn. Halêluja!

Chỉ khi đã tin chúng ta mới có thể bước đi trong sự đầy trọn của Ngài, mới thật sự yêu Chúa, mới có thể hết lòng vâng lời Ngài và noi theo Ngài, và mới có thể ban cho!

Mời bạn cùng đọc thêm một đoạn Kinh thánh khác, mô tả rõ hơn về điều mà chúng ta đã tin đã nhận từ Đức Chúa Trời.

1 Giăng 4

9 Lòng Đức Chúa Trời yêu chúng ta đã bày tỏ ra trong điều nầy: Đức Chúa Trời đã sai Con một Ngài đến thế gian, đặng chúng ta nhờ Con được sống.

10 Nầy sự yêu thương ở tại đây: ấy chẳng phải chúng ta đã yêu Đức Chúa Trời, nhưng Ngài đã yêu chúng ta, và sai Con Ngài làm của lễ chuộc tội chúng ta.

16 Chúng ta đã biết và tin sự yêu thương của Đức Chúa Trời đối với chúng ta. Đức Chúa Trời tức là sự yêu thương, ai ở trong sự yêu thương, là ở trong Đức Chúa Trời, và Đức Chúa Trời ở trong người ấy.

17 . Nầy vì sao mà sự yêu thương được nên trọn vẹn trong chúng ta, hầu cho chúng ta được lòng mạnh bạo trong ngày xét đoán, ấy là Chúa thể nào thì chúng ta cũng thể ấy trong thế gian nầy.

18 Quyết chẳng có điều sợ hãi trong sự yêu thương, nhưng sự yêu thương trọn vẹn thì cắt bỏ sự sợ hãi; vì sự sợ hãi có hình phạt, và kẻ đã sợ hãi thì không được trọn vẹn trong sự yêu thương.

19 Chúng ta yêu, vì Chúa đã yêu chúng ta trước.

 

(Ms Quốc Hùng - Hội thánh Tin lành Mát-xcơ-va - Tinlanh.Ru)

 

 © 1999-2017 Tinlanh.Ru