Ta sẽ tiêu trừ bệnh hoạn giữa vòng ngươi. Ta sẽ cho người được trường thọ.
(Xuất 23:25-26)

Ta là Giê-hô-va, Đấng chữa bệnh cho ngươi.
(Xuất 15:26)

Mục đích của sứ diệp này là giúp bạn làm quen với những gì KinhThánh dạy: nếu bạn bị bệnh, Đức Chúa Trời muốn chữa lành bạn. nếu bạn không tin quyết hoàn toàn rằng Đức Chúa Trời Trời muốn bạn khỏe mạnh, thì trong suy nghĩ của bạn luôn luôn có một nỗi nghi ngờ là không biết bạn có được chữa lành hay không. Bao lâu trong thâm tâm bạn còn nghi ngờ, thì đức tin trọn vẹn không thể nào hiện hữu, và nếu không thực hành đức tin, một đức tin không chút nghi ngờ hay dao động, thì hạn có lẽ không bao giờ được chữa lành.


Bible(T.L. Osborn - trích sách "Cuộc sống tốt đẹp")

Để thực sự có được cuộc sống tốt đẹp, đức tin bạn phải dựa trên sự tin quyết hoàn toàn rằng Kinh Thánh được Đức Chúa Trời hà hơi. Tôi muốn chia sẻ năm lý do, tại sao tôi tin Kinh Thánh là chân lý.

Tôi viết những điều đó cho những người muốn tin Kinh Thánh. Tôi có thể viết cả tuyển tập dẫn chứng thần học mà vẫn không thuyết phục nổi ai là người không muốn tin.


Sự thịnh vượng và thành đạt tài chính... trước hết, chúng ta cần phải làm sáng tỏ - đó có phải là ý muốn của Đức Chúa Trời dành cho hết thảy mọi người không. Hay những thứ đó chỉ định trước cho một số người? (Chẳng hạn, chỉ dành cho những người có diễm phúc sinh ra ở một xứ sở phồn thịnh hay trong một gia đình giàu có.) Hay ngược lại, sự giàu có không phải là ý muốn Đức Chúa Trời? Nếu chúng ta muốn nhận được lời giải đáp cho câu hỏi: "Đức Chúa Trời có thái độ ra sao đối với tiền bạc?", chúng ta cần phải tìm hiểu Kinh Thánh bởi lẽ Lời Chúa được ban cho con người để dạy dỗ chúng ta trong mọi lĩnh vực của đời sống. Nếu trong Lời Chúa có lời nhắc đến tiền bạc thì có nghĩa đó là chân lý của Đức Chúa Trời và chân lý này cũng sẽ hành động cho bạn.


© 1999-2017 Tinlanh.Ru