Một thực tế của lịch sử mà người ta ít nhắc lại cho bạn, là có rất nhiều nhà khoa học nổi tiếng tin vào Chúa Jê-sus. Họ nổi tiếng bởi cớ đã có những phát minh đóng góp đáng kể vào lịch sử phát triển của nền văn minh loài người. Điều đó cũng dễ hiểu, vì khi con người suy nghĩ tìm tòi các bí mật của Tạo Hoá mà có lòng kính sợ Đấng Tạo Hoá thì thành công họ được đảm bảo. Vì: "sự kính sợ Đức Giê-hô-va là khởi đầu của sự tri thức." (Châm ngôn 1:7)

Khi câu hỏi đặt ra về nguồn gốc mọi sự trong thế giới vật chất, có lẽ ai trong chúng ta cũng đã từng được dậy, được nghe qua về thuyết tiến hóa này. Nó phủ nhận sự kiện Tạo hóa và Đấng Tạo hóa. Và người ta luôn thuyết phục chúng ta rằng đây chính là khoa học hiện đại với các bằng chứng khác nhau. Hôm nay báo chí, TV kêu lên là tìm ra một bằng chứng này, hôm khác bằng chứng khác, khiến cho đôi lúc những người tin Chúa lại bị người không tin vặn hỏi làm cho lúng túng. Vậy sự thật là thế nào, đằng sau những thông báo đó là cái gì? Chúng ta sẽ cùng nghe ý kiến thật của các nhà khoa học, có những người ủng hộ thuyết tiến hoá (đúng hơn là những người chưa chịu chấp nhận thuyết Tạo hoá), có những người ủng hộ thuyết Tạo hoá (vì người ta "quên" không nói cho chúng ta biết là còn có thuyết Tạo hóa được nhiều nhà khoa học ủng hộ và chứng minh), về các giả thuyết của họ, và về các bằng chứng.

Tôi thắc mắc: Tôi đã có đạo. Đạo nào cũng vậy, đều dạy người ta làm lành lánh dữ. Thế thì can chi tôi phải tìm hiểu về đạo cưứ rỗi của Đức Chúa Trời .
Trã lời: Bởi nhờ nguyên tri, loài người trải qua các đời đều nhìn nhận có một Đấng cao cả đã dựng nên trời đất , muôn vật. Tuy có nhiều quan niệm sai lầm và khác nhau về Đấng ấy, cùng cách thức thờ phượng Ngài, thì dẫu dân tộc đó có dã man hay văn minh, đa số hay thiểu số đều có 1 tôn giáo là ít nhứt.

Theo thống kê mới nhất, người Việt Nam chúng ta hiện đang sinh sống trên 40 nước khác nhau trên thế giới. Người thì ở Mỹ, Canada ; kẽ thì ở Úc, Tân tây Lan, người ở Âu Châu, Bắc Phi, Nam Mỹ. Hầu như nước nào củng có người Việt. Chúng ta biết rỏ nước chúng ta đang sinh sống và có lẽ đang cố nhận nơi đó làm quê hương thứ hai, trong khi đợi ngày hồi hương. Thật ra, chúng ta có 1 quê hương tốt hơn gọi là Nước Trời hay Thiên Quốc. Qúi vị có biết Nước Trời ở đâu? Luật lệ ra sao ? Công dân của nước ấy gồm những ai không ?

TÔI THẮC MẮC: Trong số những người không tin theo Đức Chúa Giê-Xu, cũng có người hiền lành, tánh nết rất hiền hậu, làm nhiều việc từ thiện. Trái lại có những người xung quanh tôi tin Chúa, mà làm những chuyện xấu xa tội lỗi hơn những kẻ chưa tin. Vậy thì nước thiên đàng dành cho ai? Há dành cho những kẻ tin theo đạo như vậy sao?

 

TRẢ LỜI: Chúa Giê-Xu có phán trong Kinh Thánh rằng: "Chẳng phải hễ những kẻ nói cùng ta rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa thì đều được vào nước thiên đàng đâu; nhưng những kẻ làm theo ý muốn của Cha ta ở trên trời mà thôi" (Ma-thi-ơ 7:21). Xem như thế chúng ta cũng hiểu rõ là cả hai hạng người được nêu trên, đều sẽ không vào được nước thiên đàng, nếu cuối cùng họ không chịu ăn năn.


© 1999-2017 Tinlanh.Ru