prayer handsCó những lời tuyên ngôn đã đi vào lịch sử của những dân tộc và đất nước, vì ở đâu nó cũng đã rung động lòng người với sức mạnh giống nhau. Khi chúng được vang lên trên quảng trường Ba-đình trong bản tuyên ngôn độc lập, thì cũng khiến hàng triệu con tim đồng thanh hưởng ứng. Vì những lời đó phản ánh những khát khao chung, hay cũng có thể nói là những nhu cầu sâu thẳm, những ước mơ chung của mỗi một con người sống trên trái đất. Những lời đó khẳng định rằng mỗi người phải được quyền sống, được quyền hưởng tự do, và quyền mưu cầu hạnh phúc.

Câu chuyện thật nầy đã xảy ra vào khoảng năm 1930 và có liên hệ đến một người bà con xa của tôi ở miền Trung nước Việt Nam. Ông ta sinh sống bằng nghề chèo đò chở khách xuôi theo dòng sông từ một nhà ga xe lửa ở miền núi về các làng ở miền xuôi. Cùng làm nghề nầy còn có nhiều người khác nữa. Mỗi lần có xe lửa dừng lại là những người chèo đò nầy giành nhau đón khách như kiểu chúng ta thấy nhiều xe taxi đậu bên ngoài các nhà ga xe lửa hay phi trường tại các thành phố.

© 1999-2017 Tinlanh.Ru