Vuot-gioi-han-cua-tinh-cam
Ê-phê-sô 4:32 (VI1934)

Hãy ở với nhau cách nhân từ, đầy dẫy lòng thương xót, tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong Đấng Christ vậy.

Bóng tối chẳng thể xua tan đi bóng tối, mà chỉ có sự sáng làm được điều đó. Thù hận cũng không thể xua tan đi thù hận, điều đó chỉ có tình yêu thương mới làm được. ― Martin Luther King Jr.

Một trong những nan đề lớn nhất và khó giải quyết nhất trong cuộc sống, thậm chí có thể gọi là một giới hạn ít người vượt qua được, đó là không thể nào giải phóng mình khỏi những thù hận dai dẳng. Có khi bắt đầu từ những chuyện rất nhỏ chẳng đáng nói. Vậy mà nó lại thành một cái cớ để giận dỗi mếch lòng ngày càng nhân lên, thành sự hận thù. Người khôn ngoan có thể hiểu và cố gắng thoát ra, nhưng muốn mà vẫn không thể tha thứ được.

Chắc bạn cũng đang chứng kiến những sự thù hận, không tha thứ đang hành hạ và hủy hoại tinh thần và cuộc sống rất nhiều người. Nhưng dù biết vậy mà tự người ta vẫn không tha thứ được cho nhau, chịu để những tháng ngày của mình trên đất bị đầu độc đến mức mất hết niềm vui và ý nghĩa.

Có lẽ nguyên nhân gây nên thất bại chung đó của nhiều người trong chúng ta, đó là bản năng sống chỉ biết dựa vào tình cảm và trách nhiệm.


Thong-cam-khong-thay-the-duoc-hanh-dong
"Thông cảm không thay thế được hành động", David Livingstone, nhà truyền giáo lừng danh cho châu Phi trong thế kỷ 19 đã nói và làm đúng như vậy. Tôi nghĩ ông đã học được điều đó từ tấm gương của Cứu Chúa Jê-sus.

Trong những thiếu thốn và sầu khổ của đời người, chúng ta thật cảm động khi được sự quan tâm. Nhưng tốt hơn nữa là những gì được thể hiện ra bằng hành động, đó chính là sự giúp đỡ thật. Bạn hãy nghĩ xem, khi Đức Chúa Trời yêu chúng ta, thì Ngài cũng đã hành động quên mình như thế nào.

"Vì Ðức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời." - (Giăng 3:16)

Chúng ta biết để rồi tin và nhận tin tình yêu thương Chúa đã bày tỏ cho mình.

"Lòng Ðức Chúa Trời yêu chúng ta đã bày tỏ ra trong điều nầy: Ðức Chúa Trời đã sai Con một Ngài đến thế gian, đặng chúng ta nhờ Con được sống. Nầy sự yêu thương ở tại đây: ấy chẳng phải chúng ta đã yêu Ðức Chúa Trời, nhưng Ngài đã yêu chúng ta, và sai Con Ngài làm của lễ chuộc tội chúng ta." – (1 Giăng 4:9-10)


thumb healing the sickBài học cho ngày 07-07

Những dấu lạ có đi cùng bạn không? (Sách NVNHL)

 

Vậy những kẻ tin sẽ được các dấu lạ nầy... Mác 16:17

 

Trước khi thăng thiên, Chúa Jê-sus đã phán với các môn đồ: "17 Vậy những kẻ tin sẽ được các dấu lạ nầy: lấy danh ta mà trừ quỉ; dùng tiếng mới mà nói; 18 bắt rắn trong tay; nếu uống giống chi độc, cũng chẳng hại gì; hễ đặt tay trên kẻ đau, thì kẻ đau sẽ lành" (Mác 16:17-18). Theo như lời Chúa Jê-sus, những dấu lạ này sẽ đi cùng những người tin, tức là những tín đồ. Vì tôi với bạn chúng ta là tín đồ, nghĩa là những dấu lạ này cũng phải đi kèm với chúng ta. Hãy cùng xem xét kỹ những câu này mà hiểu được Chúa Jê-sus có ý nói điều gì ở đây.


Bài học cho ngày 06-07Glashatai 1

Thế nào là giảng Tin lành? (trích Sách NVNHL)

 

Hãy đi khắp thế gian, giảng Tin Lành cho mọi người. – Mác 16:15

Chúa Jê-sus có ý nói gì, khi phán bảo chúng ta đi giảng Tin lành? Có phải là mỗi người tin Chúa đều phải đứng lên bục giảng và truyền giảng cho đám đông người không?


© 1999-2017 Tinlanh.Ru