Quyền Năng Của Sự Ca Ngợi Và Thờ Phượng (E-book)

Xin giới thiệu một quyển sách đặc biệt cần thiết cho đời sống của mỗi một cơ-đốc nhân, những hiểu biết thuộc linh được giãi bày trong sách này là không thể thiếu được để chúng ta có thể trưởng thành trở nên người hầu việc Chúa.

Tác giả - Terry Law là một người hầu việc Chúa được ơn trong lĩnh vực ca ngợi và thờ phượng. Những gì ông chia sẻ ở đây hoàn toàn không phải là lý thuyết đơn thuần, mà là những từng trải và hiểu biết thuộc linh đã giúp chính ông luôn giành phần thắng trong mọi hoàn cảnh, thậm chí cả những đau đớn và mất mát vô cùng to lớn trong đời sống cá nhân của chính ông.

Quyền năng của sự ca ngợi và thờ phượng (e-book)© 1999-2017 Tinlanh.Ru