Người nhân từ làm lành cho linh hồn mình

nguoi nhan tu lam lanh

Người nhân từ thì biết để ý chăm sóc cho chính linh hồn mình, chứ không chỉ làm việc cật lực đến mức hành xác để theo đuổi những mục đích vật chất, vì cuộc sống con người còn có cả những nhu cầu tâm linh và tâm hồn nữa. Chỉ khi nào linh hồn bình an vui thỏa, thì chúng ta mới cảm thấy hạnh phúc thật sự.

Một cuộc sống cân bằng lành mạnh, là khi chúng ta vừa giữ được khao khát vươn lên không ngừng, vừa luôn biết thỏa lòng với những gì mình đã có được nhờ ân điển của Đức Chúa Trời.

Vả, sự tin kính cùng sự thỏa lòng ấy là một lợi lớn.
Vì chúng ta ra đời chẳng hề đem gì theo, chúng ta qua đời cũng chẳng đem gì đi được. Như vậy, miễn là đủ ăn đủ mặc thì phải thỏa lòng;
Còn như kẻ muốn nên giàu có, ắt sa vào sự cám dỗ, mắc bẫy dò, ngã trong nhiều sự tham muốn vô lý thiệt hại kia, là sự làm đắm người ta vào sự hủy diệt hư mất.
Bởi chưng sự tham tiền bạc là cội rễ mọi điều ác, có kẻ vì đeo đuổi nó mà bội đạo, chuốc lấy nhiều điều đau đớn. Nhưng, hỡi con, là người của Đức Chúa Trời, hãy tránh những sự đó đi, mà tìm điều công bình, tin kính, đức tin, yêu thương, nhịn nhục, mềm mại.
(1 Ti-mô-thê 6:6-11), VI1934

Nguyện những Lời Chúa dạy này sẽ luôn gìn giữ lòng và tư tưởng chúng ta được bình an vui thỏa, trên mỗi bước đường theo Chúa trong đời.

Hãy nhớ dành thời gian để an nghỉ trong Chúa, cầu nguyện tương giao với Ngài, đọc ngẫm Kinh thánh để nuôi dưỡng tâm linh, như vậy là biết làm lành cho chính linh hồn mình! Và nhất là đừng để bị cuốn mình vào vòng xoáy những tham muốn quá mức của thế gian đến nỗi bị kiệt sức vì lao khổ, mà cuộc sống thì hỗn loạn bất an, bạn nhé!

Người nhơn từ làm lành cho linh hồn mình;
Còn kẻ hung bạo xui khổ cực cho thịt mình.
(Châm ngôn 11:17)

MS Trần Quốc Hùng.
Tinlanh.Ru.
Sống tin kính, sống khôn sáng© 1999-2017 Tinlanh.Ru