Mừng Hội thánh 14 tuổi! 9-2014

Sinhnhat-HT-14-132

Tuyệt vời thay Chúa chúng ta!

Cứ mỗi cột mốc dừng chân nhìn lại chặng đường đã qua của Gia đình Đức tin "Tin lành Moskva", lại càng cảm động đến mức bàng hoàng vì những ơn Chúa đã ban cho Hội thánh Ngài!

Trong mọi thăng trầm, buồn vui và biến động của cuộc sống trên đất này, mỗi con cái Chúa chúng ta vẫn biết mình có thể nhờ cậy Đấng yêu thương mình, để thắng hơn bội phần.

Heb 13:8 Ðức Chúa Jêsus Christ hôm qua, ngày nay, và cho đến đời đời không hề thay đổi.

Và Ngài luôn ban sức cho chúng ta giành được chiến thắng. Chiến thắng của tình yêu thương thắng mọi hận thù ganh ghét, của đức tin thắng mọi khó khăn thử thách, của lòng chân thưc thắng mọi nghi ngờ, của lòng nhân từ thương xót thắng mọi sự đoán xét, và của tinh thần hy sinh phục vụ thắng mọi ích kỷ nhỏ nhen...

Cảm ơn Chúa vì 14 năm Hội thánh Tin lành Moskva đã luôn được
Nhờ ân điển Chúa Jê-sus!
Tràn đầy sự sống mới!
Nhờ quyền năng Thánh Linh
Truyền rao chân lý
Dựng xây Hội thánh Chúa!

Nguyện cánh tay quyền năng yêu thương của Đức Chúa Trời luôn ở cùng để che chở, dẫn dắt và gây dựng tất cả anh chị em!
A-men!

{gallery}stories/site/tintuc/hoithanhmoscow/sinhnhat14{/gallery}

 © 1999-2017 Tinlanh.Ru