Hồi sinh

Giữa cuộc đời chúng đặt ngòi tàn phá
Để huỷ diệt tan tành khát vọng yêu thương
Giữa lòng người chúng ươm mần băng giá
Để héo úa đức tin- trống lạnh mỗi linh hồn

Hãy xéo lui, Sa-tăng bầy quĩ dữ
Qua giá băng đất lại nẫy mầm xanh
Và trái tim tưởng nỗ vở tan tành
Lại hồi sinh triệu hồng cầu tươi đõ

Khi mỗi con người được tái sinh mới mẽ
Đức Jêsus cứu rỗi mỗi cuộc đời
Ta sống với đức tin ngay lành, thơ trẽ
Tôn vinh danh Ngài - ca ngợi mãi không thôi.

P. H. TH


© 1999-2017 Tinlanh.Ru