Khám Phá Và Hiểu Chính Bản Thân Mình

Mỗi chúng ta là một cá nhân đặc biệt. Chúng ta được Chúa tạo dựng với một định mệnh riêng để phục vụ một chương trình riêng mà chỉ chính bản thân chúng ta mới thực hiện được mà thôi. Nhưng để đạt được tới những tiềm năng và thành công trong cuộc sống, chúng ta phải học cách chấp nhận chính mình- như chúng ta đã được sinh ra.

Sau nhiều năm tôi đã học được rằng, nền móng của sự thành công là hiểu đuợc mình là người thế nào trong Chúa. Đây mới là con người thật của mình. Sự hiểu biết này đến từ việc học hỏi lời Chúa, những lời Chúa nói về chúng ta và sau đó để suy nghĩ và lời nói của mình đồng nhất với Ngôi lời của Chúa.. Khi tôi và các bạn bắt đầu suy nghĩ và nói về những điều Chúa nói về chúng ta thay vì tập trung vào những yếu điểm trong con người mình, thì chúng ta sẽ thấy sự tự do để là chính mình và thành công trong mọi lĩnh vực trong cuộc sống.

 

Sự khác biệt giữa “ mình là ai” và “ mình làm những gì”

Khi tôi mới bắt đầu theo Chúa, tôi suy nghĩ rất tiêu cực về mọi chuyện và mọi người, bao gồm chính bản thân tôi. Tôi có một hình ảnh rất nghèo nàn về chính mình vì suy nghĩ của tôi dựa vào những việc tôi làm. Tôi đã được dạy từ nhỏ và quen với nếp nghĩ rằng tôi càng hành xử tốt chừng nào thì mọi người càng yêu và chấp nhận tôi chừng đó. Và khi tôi không biết gì hơn ngoài lối suy nghĩ đó, tôi áp dụng cách suy nghĩ này trong mối tương giao với Chúa.

Sâu thẳm trong trái tim tôi, tôi biết rằng Chúa có tất cả những điều tôi cần. Vì vậy tôi nghĩ rằng tôi càng hanh xử tốt bao nhiểu thì Chúa yêu và chấp nhận tôi bấy nhiêu. Nhưng lối suy nghĩ này gây ra nhiều vấn đề vì tôi không bao giờ có thể luôn luôn hành xử đúng được. Tôi luôn cố gắng để vượt qua những yếu điểm của mình và rang đủ tốt đẹp để làm đẹp lòng Chúa. Tôi luôn mệt mỏi rã rời và thiếu niềm tin vào giá trị của bản thân mình. Và đó chính là điều Satan muốn.

Tôi đã khóc rất nhiều trong nhiều năm trời, nghĩ rằng mình là kẻ thua cuộc vì tôi không xứng với những tiêu chuẩn của Chúa. Nhưng Đức Chúa Trời dẫn tôi tới 2 Cô rinh tô 5:21 “Đức Chúa Trời đã làm cho Đấng vốn chẳng biết tội lỗi trở nên tội lỗi vì chúng ta, hầu cho chúng ta nhờ Đấng đó mà được trở nên sự công bình của Đức Chúa Trời”.

Qua việc hiểu biết lời Chúa, cuối cùng tôi nhận ra rằng giá trị của bản thân tôi không phải được phản ánh qua những việc tôi tự làm mà qua những điều Jesus làm trong đời sống tôi. Là người Cơ Đốc Nhân tôi là ai không phụ thuộc vào việc tôi ráng hành xử và những việc  lành. Con người thật của tôi ở trong Chúa. Không có điều gì bạn và tôi có thể làm để giúp mình để dẫn tới mối quan hệ đúng với Chúa. Khi chúng ta tái sinh, Đức Chúa Trời nhìn chúng ta và thấy sự công bình của Christ trong chúng ta chứ không phải những gì chúng ta đã làm sai.

thậm chí khi chúng ta lầm lỗi, Jesus hiểu yếu điểm của chúng ta. Hê bê rơ 4:15 nói rằng “Vì chúng ta không có thầy tế lễ thượng phẩm chẳng có thể cảm thương sự yếu đuối chúng ta, bèn có một thầy tế lễ bị thử thách trong mọi việc cũng như chúng ta, song chẳng phạm tội”. Jesus rời bỏ vương quốc của ngài xuống trần gian trong hình hai con người như chúng ta. Vì vậy Chúa hiểu những thử thách mà chúng ta phải đương đầu. Nếu chúng ta làm điều gì sai, điều chúng ta cần làm là cầu xin Chúa tha tội và rửa sạch tôi lỗi của chúng ta bằng huyết ngài. Chúa không chờ chúng ta phải hành xử một cách hoàn thiện trước khi ngài đáp lại lời cầu xin của chúng ta. Tất cả những gì Chúa muốn là chúng ta yêu ngài với cả trái tim và mong muốn làm theo ý ngài.

Tôi nhận ra rằng nếu Chúa chấp nhận chính con người tôi với những thói xấu và yếu điểm, Thì tôi cũng cần phải chấp nhận chính bản thân mình. Trong Jeremi 1:5 Chúa nói rằng “trước khi ngươi sinh ra ta biết ngươi….Before I formed you in the womb I knew [a] you”. Nếu Chúa chấp nhận chúng ta, biết hết những điều sai trái chúng ta sẽ làm, thì chúng ta không có quyền chối bỏ chính mình.

Để suy nghĩ và lời nói của mình đồng nhất với Chúa

Tôi tin rằng điều Chúa mong muốn hơn hết là suy nghĩ và lời nói của chúng ta đồng nhất với ngôi lời của Chúa. Đây là điểm quan trọng để xây dựng sự tự tin trong Chúa mà ai cũng cần phải thành công. Thi thiên 119:11 nói rằng “Tôi đã giấu lời Chúa trong lòng tôi, Để tôi không phạm tội cùng Chúa:. Chúa cũng nói trong Luca 6:45 rằng “Người lành bởi lòng chứa điều thiện mà phát ra điều thiện, kẻ dữ bởi lòng chứa điều ác mà phát ra điều ác; vì do sự đầy dẫy trong lòng mà miệng nói ra”.

Satan luôn bận rộn giữ chúng ta xa rời lời Chúa. Satan muốn chúng ta chỉ nghĩ và nói về yếu điểm và lỗi lầm của mình. Satan muốn chúng ta luôn nói những điều không tốt về chính mình. Tại sao vậy? vì Satan biết rằng chúng ta suy nghĩ và nói về bản thân mình nhiều hơn những người xung quanh nói về chúng ta.

Nhận ra rằng nếu chúng ta chấp nhận lối suy nghĩ định tội của kẻ thù, chúng ta sẽ không tự tin mà vững bước trong Chúa. Chúng ta không thể có suy nghĩ tự tin và suy nghĩ định tôi cùng 1 lúc trong đầu óc mình. 1John 3:21,22 có nói rằng “Hỡi kẻ rất yêu dấu, ví bằng lòng mình không cáo trách, thì chúng ta có lòng rất dạn dĩ, đặng đến gần Đức Chúa Trời... và chúng ta xin điều gì mặc dầu, thì nhận được đều ấy, bởi chúng ta vâng giữ các điều răn của Ngài và làm những điều đẹp ý Ngài”. Vì vậy giữ lương tâm chúng ta không bị cáo trách là điều rất quan trọng. Khi chúng ta làm điều gì lầm lỗi chúng ta cần cầu xin Chúa tha tội, chấp nhận sự tha thứ của Chúa và tiếp tục bước theo Chúa.

Thay vì đón nhận lối suy nghĩ định tội của kẻ thù, chúng ta cần loại bỏ nó bằng sự thật. Khi Satan đem lối suy nghĩ định tội tới cho chúng ta, chúng ta sẽ nói “ không có sự định tội cho những người sống trong Chúa, Chúa yêu thương tôi”. Phương đông xa cách phương tây bao nhiêu thì Chúa đem tội lỗi chúng ta ra xa bấy nhiêu. Khi các bạn và tôi cùng suy ngẫm và nói lời Chúa thì sự thật sẽ chiến thắng những lời dối trá đền từ Satan và niềm tin của chúng ta với Chúa sẽ được nâng cao.

Bạn có thể  làm được mọi sự nhờ Đấng ban thêm sức cho bạn

Tôi xin kết luận rằng chúng ta không thể đặt lòng tự tin vào ai ngoài đấng Christ. Phi lip 3:3 có nói “Vì, ấy chính chúng ta là kẻ chịu phép cắt bì thật, là kẻ cậy Đức Thánh Linh Đức Chúa Trời mà hầu việc Đức Chúa Trời, khoe mình trong Đấng Christ, và không để lòng tin cậy trong xác thịt bao giờ”.

Chúa không muốn chúng ta tin tưởng hay đặt giá trị vào hình dáng bề ngoài, tài năng, trình độ học vấn, nghề nghiệp, con cái, bạn bè, tôn giáo hay bất cứ điều gì khác. Chúa muốn chúng ta đặt giá trị và lòng tự tin vào Chúa mà thoi. Ngoài Chúa ra, chúng ta không thể làm gì được (John 15:5).  Nhưng chúng ta có thể  làm được mọi sự nhờ Đấng ban thêm sức cho chúng ta (Phi lip 4:13).

Tôi khuyến khích các bạn hãy chấp nhận bản thân mình cho dù mình có những yếu điểm vì Chúa đã chấp nhận chúng ta. Hãy có quyềt định để suy nghĩ và lời nói của mình đồng nhất với lời Chúa. Hãy công bố những lời hứa tích cực trong Kinh Thánh trên đời sống bạn, và bạn sẽ phát hiện ra rằng tất cả những điều bạn cần là  những ân huệ của ngài để bạn thành công.

( TEL dịch dựa theo bài viết của Joyce Meyer: Discovering and understanding Your True Identity)© 1999-2017 Tinlanh.Ru