Hãy làm sự thương xót

23319218_1921322444548588_4958853084200869394_n.jpg

Bạn thân mến, tại sao chúng ta cần học hỏi Lời Chúa, tìm hiểu luật pháp nước Trời? Tại sao chúng ta cần áp dụng những nguyên tắc sống của lời Chúa dạy vào đời sống mình, cùng với việc ăn năn và thay đổi (từ bỏ) nếp nghĩ nếp sống cũ mình đã học trong thế gian?

Vì đó chính là những quy luật thật quan trọng cho đời sống con người, mở cho chúng ta tiếp cận được phước hạnh từ Trời. Hơn thế nữa, đó chính là những điều luật của nước thiên đàng đời đời, là nơi chúng ta mong ước và tin cậy Chúa Jê-sus để được vào đó.

Chúng ta đã biết những câu chuyện về cộng đồng người Việt nam, khi đến sống ở một đất nước mới, mà không tuân thủ hòa nhập được với luật pháp và văn hóa ở đó. Suốt nhiều năm, người dân ở đó họ biết những điều vô văn hóa, sai trái và thậm chí phạm pháp do những người ngoại gây ra, mà họ vẫn chịu đựng và cố gắng không tỏ thái độ.Nhưng, đến khi cần đến những việc lớn đòi hỏi quyền lợi và sự bình đẳng, người nào không sống theo luật pháp và văn hóa nước đó sẽ thấy mình bị coi thường,bị đối xử như con ghẻ, bị ngược đãi. Điều đó không có gì lạ, vì luật pháp để bảo vệ quyền lợi và ưu đãi những người
dân bản xứ vố sống theo luật pháp.

Nhìn vào thí dụ này, chúng ta cũng hãy thử suy ngẫm về những điều mình đang làm, với tư cách là con cái của Đức Chúa Trời, với danh gọi là các thánh đồ,trong Hội thánh của Chúa Jê-sus Christ.

Nếu những điều chúng ta làm là tốt lành, bởi đức tin hành động trong tình yêu thương, đẹp lòng Chúa, làm sáng danh Cha trên trời, thì Chúa thật vui lòng và gần gũi chúng ta, và ơn phước Chúa chắc chắn cũng luôn đầy tràn dư dật chứ không bao giờ thiếu.

Còn nếu chúng ta không làm theo điều đẹp lòng Cha chúng ta trên trời, không trung tín giữ điều răn Ngài đã phán dạy, thì mọi sự có thể là khác hẳn với những gì chúng ta nghĩ là mình sẽ được.

Thí dụ, qua hai câu Kinh thánh này, chúng ta hãy suy ngẫm xem đây có phải chỉ đơn giản là châm ngôn nói cho hay mà thôi không?

Châm ngôn 11:24-25
24 Có người rải của cải mình ra, lại được nhiều hơn; Cũng có người quá keo kiệt, nhưng chỉ được sự túng thiếu.
25 Người có lòng rộng rãi sẽ được thịnh vượng, Ai cho người uống nước, chính mình sẽ được nước uống.

Những người biết Chúa đều làm chứng một điều giống nhau - ơn Chúa luôn rộng rãi với người có lòng rộng rãi... Còn Chúa sẽ đối xử như thế nào với những người ích kỷ và keo kiệt? Bạn sẽ phải tự biết mà trả lời...

Chúa sẽ tỏ Ngài ra cho bạn, tùy theo bạn là người thế nào...

Nhiều người cũng muốn nhận biết và được nếm trải Đức Chúa Trời, nhưng cách Chúa sẽ bày tỏ Ngài ra cho bạn
cũng tùy theo việc bạn là người như thế nào nữa...
Có những nếp nghĩ nếp sống tử tế đạo đức của con người sẽ khiến anh ta được ơn và được gần Chúa. Còn những nếp nghĩ và nếp sống cao ngạo và dối gian sẽ khiến con người chỉ được nếm sự nghiêm khắc của Chúa mà thôi...

Thi thiên 18:25-28 VB1925
Kẻ hay thương xót, Chúa sẽ thương xót lại; Đối cùng kẻ trọn vẹn, Chúa sẽ tỏ mình trọn vẹn lại;

Đối cùng kẻ thanh sạch, Chúa sẽ tỏ mình thanh sạch lại; Còn đối cùng kẻ trái nghịch, Chúa sẽ tỏ mình nhặt nhiệm lại.
Vì Chúa cứu dân bị khốn khổ; Nhưng sụp mắt kẻ tự cao xuống. 

Chúa thắp ngọn đèn tôi: Giê-hô-va Đức Chúa Trời tôi, soi sáng nơi sự tối tăm tôi.
Thi-thiên 18:25-28 BD2011
Ðối với người có lòng thương xót, Ngài lấy ơn thương xót đối xử với họ; Ðối với người trọn vẹn, Ngài bày tỏ cho họ biết thế nào là trọn vẹn theo tiêu chuẩn của Ngài; Ðối với người trong sạch, Ngài cho họ biết sự trong sạch theo chuẩn mực của Ngài phải ra sao;

Ðối với những kẻ gian manh, Ngài cho chúng biết chúng không thể qua mặt được Ngài, 

Vì Ngài cứu giúp những người khiêm hạ, Nhưng Ngài sẽ đánh bại những cặp mắt kiêu căng.

Hãy đọc và suy ngẫm... cả hai bản dịch Kinh thánh cũ và mới. Có thể bạn sẽ thấy rõ hơn để quyết tâm mà thay đổi những nếp nghĩ nếp sống hạn chế của mình. Để được ơn thương xót, để được nên thánh, để được khôn ngoan, để được gần Chúa hơn và hòa nhập với văn hóa thiên đàng hơn... vì chúng ta chẳng phải là đang hướng tới quê hương đời đời đó sao?!
Nếu trên thiên đàng, sẽ không có sự dối trá, thì nên chăng là phải từ bỏ thói quen dối trá đi, tập sống chân thành và trung thực ngay từ bây giờ? Nếu trên thiên đàng sẽ không có những dục vọng ô uế, thì nên chăng là ăn năn và từ bỏ những thói quen của dục vọng, mà bắt đầu tập cho mình ngay trong cuộc sống trên đất này, một lòng khao khát sự nên thánh?
Nếu Chúa Jê-sus đã bày tỏ tấm gương về sự khiêm nhường và phục vụ đếnmức hy sinh quên mình, thì có lẽ những người có tấm lòng biết ban cho, biết hạ mình xuống để phục vụ chắc sẽ được ơn phước và được gần Chúa hơn là những người ích kỷ và thích khoe mình.
Nếu yêu thương theo cách của Chúa là những hành động thực tế nhiều hơn, chứ không bao giờ là lời nói du nịnh và sáo rỗng, thì những người muốn đượcChúa yêu quí cũng cần phải yêu thương như cách Chúa đã yêu thương mình, chứ đừng có tiếp tục lối sống lợi dụng người khác, là thói quen của đời này. Nhất là đối với các anh chị em mình trong đức tin, thì không được lợi dụng và phỉnh gạt.

1 Tê-sa 4:6-8 (RVV11)
6 Trong vấn đề nầy, chớ có ai vi phạm, hay lợi dụng anh em mình; vì Chúa là Đấng trừng phạt tất cả những điều đó, như chúng tôi đã nói trước và khuyến cáo anh em rồi. 7 Vì Đức Chúa Trời không gọi chúng ta đến sự ô uế đâu,nhưng đến sự thánh hóa. 8 Cho nên, ai từ chối điều chúng tôi nói thì không phải là từ chối con người đâu, nhưng là từ chối Đức Chúa Trời, Đấng đã ban Đức Thánh Linh của Ngài cho anh em.

Hãy đọc để thấy Lời Chúa thật nghiêm khắc như thế nào. Ai cố tình lừa dối, lợi dụng, làm hại anh chị em mình trong đức tin, thì sẽ bị Chúa trừng phạt. Và ai từ chối điều lời Chúa dạy, thì không phải là từ chối con người, mà là từ chối chính Đức Chúa Trời!
Nếu Cha chúng ta trên trời là Đấng nhân lành và hay thương xót, thì nên chăng là chúng ta cũng hãy học hỏi để làm ra sự thương xót.
Chúng ta muốn dừng lại ở đây để nhấn mạnh sự thương xót, và sự phục vụ, vì đó là điều động chạm lòng Chúa và mở toang cho đời sống chúng ta sự thương xót và ân sủng của Đức Chúa Trời.
Bạn chắc có nghe về “người Sa-ma-ri nhân lành” chứ? Cụm từ đó trong nhiều ngôn ngữ đã gắn liền với hình ảnh của một người hay làm việc từ thiện và cứugiúp người lạ trong khó khăn hoạn nạn.
Đó là nhân vật chính trong câuchuyện thí dụ mà Chúa Jê-sus kể trong Kinh thánh, sách Lu-ca đoạn 10 (*sẽ trích dẫn bên dưới). Một câu chuyện thực tế, dễ hiểu mà đầy sức mạnh khích lệ chúng ta hành động.
Nhưng có ai nhớ Chúa Jê-sus đã kể câu chuyện đó trong bối cảnh nào không? Lúc đó Chúa Jê-sus đang bị mấy thầy dạy luật của dân Do-thái hỏi vặn và thử thách. Họ không tin và không phục Chúa Jê-sus, vì không nhận ra Đấng được xức dầu của Đức Chúa Trời.
Họ muốn dùng luật mà xét nét Chúa Jesus, trong khi Chúa là Đấng còn cao hơn cả luật pháp. Tất cả những con người đã và sẽ sống trên đất này, không ai có thể thực hiện trọn vẹn cả luật pháp của Đức Chúa Trời mà không hề phạm tội, nhưng chỉ có duy nhất Chúa Jesus đã giữ được trọn vẹn luật pháp bởi đời sống hoàn toàn thánh sạch.Chính Chúa Jesus mới là Đấng có quyền tra hỏi và phán xét họ, nhưng
Ngài không làm điều đó, vì Chúa đến để tha thứ và cứu chuộc. Họ muốn dùng kiến thức và điều răn để thử Ngài, trong khi đứng trước mặt họ là Ngôi Lời, là Lời Hằng Sống, tác giả thật của Kinh thánh.

Lu-ca 10:25-27
25 Bấy giờ, một thầy dạy luật đứng dậy hỏi đặng thử Đức Chúa Jêsus rằng: Thưa thầy, tôi phải làm gì để được hưởng sự sống đời đời? 26 Ngài phán rằng: Trong luật-pháp có chép điều gì? Ngươi đọc gì trong đó? 27 Thưa rằng: Ngươi phải hết lòng,hết linh-hồn, hết sức, hết trí mà kính-mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi ; và yêu người lân-cận như mình

Chúa mới là Đấng có thể bắt bẻ và thử họ, xem họ đã hiểu được đến đâu Lời của Ngài. Nhưng Jesus đã không làm vậy, bởi lòng thương xót mà hướng suy nghĩ của họ về một cách nhìn nhận cho đúng.

Lu-ca 10:28 Đức Chúa Jêsus phán rằng: Ngươi đáp phải lắm; hãy làm điều đó, thì được sống.

Ngươi nói thì phải lắm! Vậy hãy làm đi!
Ở đây không phải Chúa Jesus muốn nhấn mạnh rằng con người có thể nhờ việc làm mà được cứu rỗi.
Vì khi con người nào thật sự mong muốn sống và làm theo luật pháp đạo Trời vốn đã ghi sẵn trong lương tâm của mỗi con người, người đó mới hiểu được sự yếu đuối và bất lực của mình. Người đó sẽ nhờ luật pháp mà nhận ra được tội lỗi đang ở ngay trong mình. Ngườinhư thế sẽ khiêm nhu mà trông đợi ơn thương xót của Đức Chúa Trời. Sẽ nhận ra và tin nhận ơn cứu chuộc trên thập tự giá...

Ngươi nói thì phải lắm! Vậy hãy làm đi!
Hãy làm ra sự thương xót đi, để ngươi cũng sẽ hiểu được và tiếp nhận được sự thương xót của Đức Chúa Trời!
Bạn cũng hiểu điều này chứ? Nhưng thầy dạy luật kia, đang thách thức Chúa Jê-sus, thì chưa hiểu ngay đâu. Anh ta tiếp tục hỏi một câu vẫn với ý muốn khoe mình:

Lu-ca 10:29 Song thầy ấy muốn xưng mình là công-bình, nên thưa cùng Đức Chúa Jêsus rằng: Ai là người lân-cận tôi? Để rồi sau đó Chúa kể cho anh ta nghe thí-dụ về người Sa-ma-ri nhân-lành, làm tấm gương cho tất cả chúng ta.

Lu-ca 10:30-37
30 Đức Chúa Jêsus lại cất tiếng phán rằng: Có một người từ thành Giê-ru-sa-lem xuống thành Giê-ri-cô, lâm vào tay kẻ cướp, nó giựt-lột hết, đánh cho mình- mẩy bị thương rồi đi, để người đó nửasống nửa chết.

31 Vả, gặp một thầy tế-lễ đi xuống đường đó, thấy người ấy, thì đi qua khỏi.
32 Lại có một người Lê-vi cũng đến nơi, lại gần, thấy, rồi đi qua khỏi.
33 Song có một người Sa-ma-ri đi đường, đến gần người đó, ngó thấy thì
động lòng thương;

34 bèn áp lại, lấy dầu và rượu xức chỗ bị thương, rồi rịt lại; đoạn, cho cỡi con vật mình đem đến nhà quán, mà săn-sóc cho.

35 Đến bữa sau, lấy hai đơ-ni-ê đưa cho chủ quán, dặn rằng: Hãy săn-sóc người nầy, nếu tốn hơn nữa, khi tôi trở về sẽ trả.
36 Trong ba người đó, ngươi tưởng ai là lân-cận với kẻ bị cướp?
37 Thầy dạy luật thưa rằng: Ấy là người đã lấy lòng thương-xót đãi người. Đức Chúa Jêsus phán rằng: Hãy đi, làm theo như vậy.

Anh ta hỏi Chúa - ai là người lân cận của tôi, với ý thách thức. Ai là người xứng đáng (đủ điều kiện) là người lân cận của tôi, để tôi dành sự yêu thương cho người đó? Đó là nếp nghĩ ích kỷ
quen thuộc.

Nhưng qua câu chuyện người Sa-ma-ri nhân lành, Chúa Jê-sus hỏi lại anh ta.

Vậy ngươi nghĩ rằng ai là người lân cận với người bị nạn? Người lân cận được Chúa yêu và thương xót, không phải là người xứng đáng sự thương xót, mà là người chủ động làm ra sự thương xót. Ai là người lấy lòng thương xót, thì đó là người lân cận. Vậy thì hãy đi, làm theo như vậy Bạn cũng hãy đi và làm ra sự thương xót, để cũng sẽ hiểu được và tiếp nhận được sự thương xót của Đức Chúa Trời!
Amen! MS Quốc Hùng

 © 1999-2017 Tinlanh.Ru