Đức Chúa Trời đề nghị một con đường tốt hơn

SmithWigglesworthNgoảnh nhìn lại cuộc viễn du tâm linh đã trải qua, có thể thấy được là một phần đáng kể của hành trình đó chúng ta đã đi theo con đường riêng của mình, và điểm tận cùng của con đường của chúng ta là khởi điểm của con đường Đức Chúa Trời. Chúng ta không thể đi sâu vào sự nhận biết Đức Chúa Trời, nếu không giải thoát mình ra khỏi những lý tưởng cá nhân và những con đường cá nhân.
Khi chúng ta nghĩ về Gia-cốp, thì chúng ta nghĩ đó là một kẻ lừa đảo (hay là một người đã dùng mưu mô xảo quyệt để đạt được mục đích). Nhưng khi Gia-cốp đã đến tận cùng con đường của mình, thì Đức Chúa Trời đã đề nghị kẻ lừa đảo đó một con đường khác. Chúng ta thật chậm hiểu làm sao, rằng Đức Chúa Trời có một con đường tốt lành hơn dành cho mỗi một người trong chúng ta. Hỡi những anh chị em được yêu dấu, không có vinh hiển nào tuyệt vời bằng khi mà Đức Chúa Trời dẫn dắt chúng ta theo con đường của Ngài, khi chúng ta kiệt sức, bỏ thanh gươm của mình xuống, và giao phó bản thân mình cho quyền của Ngài.
Gia-cốp là một người lao động vĩ đại, và có lẽ ông ta sẽ vượt được hết tất cả các khó khăn, nếu như ông biết được phải đi theo hướng nào. Đa phần là ông ta đã hành động theo ý riêng của mình, nhưng Đức Chúa Trời đã bảo tồn ông một cách đầy lòng thương xót là sao.
Có một con đường dường như là ngay thẳng theo mắt chúng ta, nhưng cuối cùng của nó là cái chết, nhưng Đức Chúa Trời đã chuẩn bị một điều gì đó tốt hơn cho mỗi một con người của Ngài, một tiêu chuẩn cao hơn cái mà chúng ta đã đạt được.
Chỉ có lòng nhân từ của Chúa mới đưa người ta đến sự ăn năn, và tôi tin rằng nếu Gia-cốp đã nhận thức ra được sự vô giá trị của mình, thì điều đó chỉ xẩy ra khi mà Đức Chúa Trời đã bầy tỏ cho ông ta một lòng nhân từ kỳ diệu.
Có thể rất nhiều điều sẽ phải xẩy ra trong đời, để chứng minh cho chúng ta rằng chúng ta thật vô vọng làm sao, nhưng, khi bức màn được kéo lên, chúng ta nhìn thấy tấm lòng yêu thương và mềm dịu của Đức Chúa Trời. Sự thương xót êm dịu của Đức Chúa Trời luôn luôn ở cùng với chúng ta. Ôi, thật kỳ diệu làm sao được ở nơi nào có Đức Chúa Trời có mặt.

 

SMITH WIGGLESWORTH

dịch từ sách tuyển chọn trích từ các bài giảng - "Chỉ tin mà thôi!" - do nhà xuất bản Wayne Warner thực hiện

ND - T.Q.H. - Tinlanh.Ru© 1999-2017 Tinlanh.Ru