Dũng mãnh cho Đức Chúa Trời.

SmithWigglesworthBạn nghĩ rằng Đức Chúa Trời tạo dựng nên bạn để cho bạn trở thành kẻ thất bại hay sao?
Đức Chúa Trời tạo dựng nên chúng ta không phải để cho bạn luôn phải chịu thất bại, mà để cho con người có thể trở thành "con cái" Đức Chúa Trời, và đi lại trên đất như một người có quyền phép. Khi tôi nhìn vào các bạn, tôi nhìn thấy tiềm năng điều khiển được mọi sự và chinh phục được mọi sự. Vâng, quyền năng của Đấng Christ có thể đến ở trong bạn, quẳng mọi cái ác xuống dưới chân, để các bạn giẫm lên trên chúng và thống trị trên xác thịt và ma quỉ. Và khi đó trong bạn sẽ chỉ trỗi lên một cảm giác mong muốn tôn vinh ca ngợi Chúa.
Đức Chúa Trời thôi thúc lòng tôi nhắc lại cho các bạn về các môn đồ, họ cũng yếu đuối như các bạn và tôi. Và, cũng giống như họ, chúng ta có thể đầy dẫy Đức Thánh linh và trở nên những người đi đầu trong chân lý kỳ diệu mà tôi đang rao truyền. Chúng ta thấy Phi-e-rơ, yếu đuối và bất lực, thường chịu thất bại trước mỗi một ngọn sóng cuộc đời. Nhưng rồi Đức Chúa Trời đã đổ đầy ông ta Thần Linh của sự công bình đến mức ông ta trở nên dũng mãnh như một con sư tử. Và khi ông phải đến với cái chết, mà đó là cái chết đóng đinh trên thập tự, ông đã nói rằng mình không xứng đáng được bị đóng đinh giống như Chúa. Ông đã yêu cầu bị đóng đinh quay ngược đầu xuống dưới đất. Tại đây chúng ta đã thấy một con người đã hoàn toàn thay đổi. Chúng ta thấy Phi-e-rơ với lòng khiêm nhường sâu sắc và với một sức mạnh thắng hơn cả xác thịt.
Đó là sức mạnh mà Đức Chúa Trời muốn ban cho bạn.


© 1999-2017 Tinlanh.Ru