Chiến thắng nhờ sự ca ngợi

"Nhơn vì các cừu địch Chúa, Chúa do miệng trẻ thơ và những con đương bú, mà lập nên năng lực Ngài, đặng làm cho người thù nghịch và kẻ báo thù phải nín lặng." (Thi thiên 8:2)
Trong suốt quyển sách Thi thiên Đa-vít thường xuyên nói đến các kẻ thù nghịch của mình. Hiếm có ai có nhiều kẻ thù hơn Đa-vít. Họ kiên trì săn đuổi và vây bọc ông, để được cái chết của ông. Ông còn sống sót chỉ vì ông đã biết được bí quyết đối xử với các kẻ thù của mình.

Ông không ra đối đầu với họ với sức mạnh và sự khôn ngoan của riêng mình. Thay vào đó, ông kêu cầu sự hiện diện và năng quyền của Đức Chúa Trời đến chống lại họ.

Một trong những phương thức chính mà ông làm điều đó, là sự ca ngợi. Đó là phương thức được chính Đức Chúa Trời định ra, vì Đa-vít có nói: "Chúa do miệng trẻ thơ và những con đương bú, mà lập nên năng lực Ngài, đặng làm cho người thù nghịch và kẻ báo thù phải nín lặng." Xét theo cách của loài người, thì những trẻ thơ và trẻ con đang bú là những kẻ yếu đuối nhất. Nhưng khi sự ca ngợi vang lên thậm chí từ những kẻ yếu đuối nhất, nó cũng khiến kẻ thù nghịch và kẻ báo thù phải câm miệng.

Kinh-Thánh bày tỏ ra rằng chúng ta, cũng như Đa-vít, đang bị bao vây bởi những kẻ thù nghịch, mặc dù những kẻ thù của chúng ta phần chính là trong thế giới vô hình, thuộc linh. Kẻ thù chính nhất trong số "những kẻ thù nghịch và báo thù" - là chính Sa-tan. Nó là kẻ kiện cáo (kết tội) anh em, nó mô tả chúng ta và mọi việc chúng ta làm dưới một cách nhìn quái dị, và nó thậm chí còn cố gắng vu khống về chúng ta ngay nơi bệ ngai của Đức Chúa Trời.

Làm thế nào chúng ta có thể khiến nó phải im? Đa-vít đã chỉ cho chúng ta phương thức - sự ca ngợi. Khi lời ca ngợi của chúng ta được dâng lên Đức Chúa Trời, nó sẽ khiến ma quỉ phải câm lặng. Nó phải thôi việc kết tội và phải câm miệng lại. Điều đó cho chúng ta tự do sống khỏi sự đoán xét thường xuyên bởi mọi sự kết tội của nó. Bởi sự ca ngợi chúng ta sẽ kêu gọi được sự hiện diện và quyền năng của Đức Chúa Trời chống lại mọi thế lực chống nghịch lại chúng ta.

Lời đáp của đức tin: Chúa ơi, cùng với những lời cầu nguyện của mình con cũng dâng lên Ngài lời ca ngợi với lòng tin rằng cùng với nhau chúng sẽ vượt qua mọi sự cản trở của ma quỉ

Trích dịch từ sách "Âm điệu thụ cầm của Đa-vít" - Derek Prince. ND - Q.H. Tinlanh.Ru© 1999-2017 Tinlanh.Ru