Lạy Chúa, con tin

SmithWigglesworthMác đoạn 5:25-27
25  Vả, tại đó có một người đàn bà bị bịnh mất huyết đã mười hai năm,
26  bấy lâu chịu khổ sở trong tay nhiều thầy thuốc, hao tốn hết tiền của, mà không thấy đỡ gì; bịnh lại càng nặng thêm.
27  Người đã nghe tin về Đức Chúa Jêsus, bèn lẩn vào đằng sau giữa đám đông, mà rờ áo Ngài.

Người phụ nữ đáng thương này đang lâm vào một hoàn cảnh thật tồi tệ.
Bà đã chi phí hết sạch tiền của cho các thầy thuốc, "mà không thấy đỡ gì; bịnh lại càng nặng thêm"
Người phụ nữ đáng thương này đã tự nhủ thầm: "Nếu ta chỉ rờ đến áo Ngài mà thôi, thì ta sẽ được lành" (câu 28). Không nghi ngờ gì nữa, bà ta vẫn phải lo nghĩ đến căn bệnh của mình, nhưng đức tin thì không bao giờ có thể yếu đuối được. Bà ta có thể đau bệnh ốm yếu, nhưng đức tin thì không bao giờ có thể ốm yếu được. Bà ta đã có được một cơ hội động chạm đến Ngài, và "cùng một lúc ấy, huyết lậu liền cầm lại; người nghe trong mình đã được lành bịnh".
Chúa Jê-sus đã cảm nhận thấy một quyền năng đã toát ra từ Mình, nên mới hỏi: "Ai đã rờ đến ta?" Người phụ nữ này dù đang run rẩy trong sự bàng hoàng kính sợ, nhưng cũng đến gieo mình xuống dưới chân Ngài và kể thật hết sự tình, và Ngài phán với bà ta: "Hỡi con gái ta, đức tin con đã cứu con; hãy đi cho bình an và được lành bịnh" (câu 34).
Bạn có cơ hội để được chữa lành bệnh. Bạn có tin không? Bạn có chạm đến Ngài không? Đức tin sống động có một điều mà những thứ khác không thể có được. Tôi đã chứng kiến những phép lạ diễn ra chỉ vì một lý do là người ta nói: "Lạy Chúa, tôi tin."

"Lạy Chúa, con tin, con tin,
Cứu Chúa ôi, làm niềm tin con trỗi dậy,
Để con dời núi chuyển non,
Lạy Chúa, con tin, con tin,
Nghi ngờ của con đã chôn vùi."
(Tác giả vô danh)

 

SMITH WIGGLESWORTH

dịch từ sách tuyển chọn trích từ các bài giảng - "Chỉ tin mà thôi!" - do nhà xuất bản Wayne Warner thực hiện

ND - T.Q.H. - Tinlanh.Ru© 1999-2017 Tinlanh.Ru