Những việc lớn hơn nữa

kuhlman12. Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, kẻ nào tin ta, cũng sẽ làm việc ta làm; lại cũng làm việc lớn hơn nữa, vì ta đi về cùng Cha.

13. Các ngươi nhơn danh ta mà cầu xin điều chi mặc dầu, ta sẽ làm cho, để Cha được sáng danh nơi Con. (Giăng 14:12-13)

Nếu Đức Chúa Trời có xử dụng tôi, thì Ngài cũng có thể xử dụng chính các bạn, nếu các bạn đến trước nơi thập tự. Vào một hôm trong các buổi nhóm cầu nguyện của mình tôi đã thấy một cậu thanh niên sinh viên Bô-li-via, chưa hề biết gì về sự tái sinh và Đức Thánh Linh. Cậu thanh niên này trong đời chưa từng bao giờ được nghe thấy về Kinh thánh và chưa từng bao giờ đọc nó cả.

 

Trong buổi nhóm chàng thanh niên Bô-li-via đã kinh nghiệm sự tái sinh. Một tháng sau đó tôi bắt gặp cậu đứng trên một bục giảng di động đang truyền giảng cho một đám đông rất lớn. Anh ta giảng cho đám đông bằng một thứ tiếng Anh đứt đoạn của mình và kể cho họ nghe việc mình mới một tháng trước đây được cứu và được Đức Thánh Linh giáng xuống trên mình như thế nào, rồi anh ta bắt đầu cầu nguyện cho những người bị bệnh, và họ đã được lành.

Đức Chúa Trời đã phái chàng trai trẻ mới được tái sinh đó quay trở lại Bô-li-via. Bởi lời làm chứng của mình con người trẻ tuổi này đã dẫn đến việc tổng thống Bô-li-via được tái sinh, và bà vợ của ông tổng thống thì được chữa lành bởi quyền năng của Đức Thánh Linh.

Chàng thanh niên đó bắt đầu một công vụ truyền giảng Tin lành và cầu nguyện chữa lành, trong các buổi đó anh đã giảng cùng một lúc cho hàng ngàn người ở Bô-li-via.

Nếu Đức Chúa Trời đã quyết định xử dụng người thanh niên theo một cách đó, thì Ngài cũng có thể xử dụng cả bạn nữa, nhưng để được như vậy bạn cần phải đến trước nơi thập tự và phải chết đối với chính bản thân mình.

Để đi theo Đấng Christ, cần phải thực tế bởi đức tin hàng ngày chết trên thập tự giá. Bạn chết vì cớ danh Đấng Christ và sống trong Ngài đời đời. Cuộc sống của những người đã cống hiến bản thân mình là như vậy. Chúng ta cần phải hoàn toàn tuyệt đối dựa vào Ngài và không tìm cách dựa vào bất cứ một cái gì khác ngoài Ngài ra.

Phao-lô đã nói về mình như một người chẳng là gì cả, và tôi cũng biết tôi chẳng là gì cả. Và chàng thanh niên kia cũng chẳng là gì cả, cho đến khi Đức Chúa Trời bắt đầu hành động qua anh ta. Chúng ta không được là những ông thầy giảng đạo tốt bụng, hoặc là những trụ cột của Hội thánh. Các bạn hãy tin tôi, khi tôi nhận biết Chúa Jê-sus, tôi chẳng có bất cứ điều gì. Vì vậy nên tôi cũng chẳng có gì để mất khi tôi đi theo Ngài. Còn Ngài thì lại tiếp nhận tôi, một cái hoàn toàn không ra gì, và Ngài xử dụng. Một công vụ sẽ chẳng là gì cả nếu nó không thấm nhuần bởi chính Jê-sus.

 

Hãy cùng cầu nguyện:

"Chúa ơi, con sẵn sàng để thấy cây thập tự của mình và chịu chết trên đó. Điều con mong muốn hơn hết trên đời này là được Thánh Linh Ngài xử dụng con. Con khao khát điều đó còn hơn cả sự sống nữa. A-men."

 

Trích từ sách "Những lời chữa lành" - Ket-rin Kul-man

ND - T.Q.H. Tinlanh.Ru© 1999-2017 Tinlanh.Ru