Sự cáo trách của Đức Thánh Linh

SmithWigglesworthĐức Chúa Trời muốn đốt cháy chúng ta bằng ngọn lửa Đức Thánh Linh, để chúng ta phát ngôn ra những lời rực lửa. Ngài muốn khiến chúng trở thành những lời tiên tri, để chúng ta luôn luôn nói như những người mang sứ điệp của Đức Chúa Trời. Trong chúng ta phải có điều gì đó toả sáng sức sống, bày tỏ cho người khác thấy là chúng ta đã gặp Đức Chúa Trời, và để cho người ta cảm nhận được sự hiện diện của Đức Chúa Trời trong môi trường sống của họ.
Có một lần tôi đi trong xe lửa, đang trên đường đến Kar-điff (xứ U-ên), là nơi tôi sẽ phải đến truyền giảng. Tôi rửa tay và mặt, bởi vì biết rằng xuống khỏi tầu là tôi sẽ phải chạy ngay đến chỗ nhóm. Khi rửa mặt, tôi cầu nguyện một cách ngắn gọn. Trong toa chật ních những người đã lên tàu từ bến Niu-Port. Khi tôi quay lại, tôi nhìn thấy hai nhà truyền đạo mặc áo cổ trắng đặc trưng. Hai ông truyền đạo đó đang khóc lóc lớn tiếng, vì bị Đức Thánh Linh cáo trách về tội lỗi, và mười phút sau đó cả toa tàu đã chìm ngập trong những lời cầu nguyện và ăn năn.
Chúng ta cần phải đầy dẫy Đức Thánh Linh đến mức phải cảm nhận được điều đó luôn luôn. Được đầy dẫy Đức Thánh Linh và lửa - đó là bậc thang cao nhất, khác biệt hẳn với mọi điều còn lại.

 

SMITH WIGGLESWORTH

dịch từ sách tuyển chọn trích từ các bài giảng - "Chỉ tin mà thôi!" - do nhà xuất bản Wayne Warner thực hiện

ND - T.Q.H. - Tinlanh.Ru© 1999-2017 Tinlanh.Ru