"Nhơn vì các cừu địch Chúa, Chúa do miệng trẻ thơ và những con đương bú, mà lập nên năng lực Ngài, đặng làm cho người thù nghịch và kẻ báo thù phải nín lặng." (Thi thiên 8:2)
Trong suốt quyển sách Thi thiên Đa-vít thường xuyên nói đến các kẻ thù nghịch của mình. Hiếm có ai có nhiều kẻ thù hơn Đa-vít. Họ kiên trì săn đuổi và vây bọc ông, để được cái chết của ông. Ông còn sống sót chỉ vì ông đã biết được bí quyết đối xử với các kẻ thù của mình.


Thi thiên 12:6
Các lời Đức-Giê-hô-va là lời trong sạch, dường như bạc đã thét trong nồi đót bằng gốm, luyện đến bẩy lần.

Những lời đã ban cho chúng ta trong Thánh-Kinh là như thế đó. Chúng là tinh sạch - không chút sai lầm - hoàn toàn đáng tin cậy tuyệt đối. Có thể bạn còn nghi ngờ lời khẳng định này, vì biết rằng những lời đó đến với chúng ta qua những chiếc bình người - qua những con người yếu đuối và có khả năng phạm sai lầm, và chính họ cũng đã từng phạm nhiều sai lầm?


Thi thiên 23:1
Đức-Giê-hô-va là Đấng chăn giữ tôi: tôi sẽ chẳng thiếu thốn gì...

Tôi không bao giờ đọc những lời quen thuộc này mà lại không với cảm xúc bàng hoàng. Sự quen thuộc không hề giảm bớt di tác động của chúng. Đa-vít có được một sự bình tâm đáng kinh ngạc làm sao! "Tôi sẽ chẳng thiếu thốn gì". Trong đời tôi sẽ chẳng bao giờ xuất hiện một nhu cầu nào mà sẽ không được đáp ứng, cho dù đó là nhu cầu như thế nào đi chăng nữa. Cho dù nó là nhu cầu thuộc linh, thuộc thể, hay là tài chính - sự đáp ứng đã được đảm bảo. "Tôi sẽ chẳng thiếu thốn gì!"


Thi thiên 1:1-3
Phước cho người nào chẳng theo mưu kế của kẻ dữ, chẳng đứng trong đường tội nhân, không ngồi chỗ của kẻ nhạo báng;
Song lấy làm vui vẻ về luật pháp Đức-Giê-hô-va, và suy ngẫm luật pháp ấy ngày và đêm.
Người ấy sẽ như cây trông gần dòng nước, sanh bông trái theo thì tiết, lá nó cũng chẳng tàn héo; mọi sự người làm đều sẽ thạnh vượng.


Thi thiên 23:4
Dầu tôi khi đi trong trũng bóng chết, tôi cũng chẳng sợ tai hoạ nào, vì Chúa ở cùng tôi: Cây trượng và cây gậy của Chúa an ủi tôi.

Mọi điều mà Đa-vít nói đến trong Thi thiên này là hệ quả của câu khẳng định đầu tiên: "Đức-Giê-hô-va là Đấng chăn giữ tôi." Mọi sự bắt nguồn từ những quan hệ trực tiếp, rieng tư với Đức Chúa Trời - Đấng chăn giữ của mình.


Chuyên mục phụ

Những nguyên tắc kinh doanh và quản trị theo Kinh thánh

Hôm nay405
Hôm qua486
Tuần này3409
Tháng này8557
Total3850865

© 1999-2017 Tinlanh.Ru