Được thắng hơn...

Toi-yeu-men-luat-phap-Chua
Bạn nghĩ thế nào nếu bạn...
Được khôn ngoan hơn kẻ thù?
Có trí khôn để suy xét hơn cả thầy giáo dạy mình?
Hiểu thấu đường đời hơn cả những người già cả giàu kinh nghiệm?

Xin nhắc các bạn đoạn Kinh thánh chỉ ra người nào sẽ có được điều đó:
Đó là người Yêu mến - Suy ngẫm - Gìn giữ lời Chúa. Trọn cả ngày. Và luôn luôn.

Thi thiên 119
97 Tôi yêu mến luật pháp Chúa biết bao! Trọn ngày tôi suy gẫm luật pháp ấy.
98 Các điều răn Chúa làm cho tôi khôn ngoan hơn kẻ thù nghịch tôi, Vì các điều răn ấy ở cùng tôi luôn luôn.
99 Tôi có trí hiểu hơn hết thảy kẻ dạy tôi, Vì tôi suy gẫm các chứng cớ Chúa.
100 Tôi thông hiểu hơn kẻ già cả, Vì có gìn giữ các giềng mối Chúa.
101 Tôi giữ chơn tôi khỏi mọi đường tà, Ðể gìn giữ lời của Chúa.
102 Tôi không xây bỏ mạng lịnh Chúa; Vì Chúa đã dạy dỗ tôi.
103 Lời Chúa ngọt họng tôi dường bao! Thật ngọt hơn mật ong trong miệng tôi!
104 Nhờ giềng mối Chúa tôi được sự thông sáng; Vì vậy, tôi ghét mọi đường giả dối.

Hãy là người luôn yêu mến và suy ngẫm Lời Chúa, bạn nhé!

Tinlanh.Ru© 1999-2017 Tinlanh.Ru