Đúng theo lời Kinh thánh...

dung-theo-loi-kinh-thanh

 

Bạn thân mến, khi biết rằng có Đức Chúa Trời, Đấng đã sáng tạo ra thế giới đẹp đẽ này cho loài người vui hưởng sự sống, chúng ta cũng hiểu điều hiển nhiên là Ngài phải có một chương trình tốt lành dành nhân loại.

Câu chuyện sáng thế và lời mở đầu cho chương trình đó do Chúa Trời truyền dạy đã được chép lại thành Kinh thánh (phần Cựu Ước) và được giao cho dân tộc Do-thái gìn giữ nguyên vẹn vậy là đã mấy ngàn năm nay. Nhưng khi Ngài viết tiếp phần kết (phần Tân Ước) của chương trình cứu chuộc, thì đó là dành cho tất cả các dân trên đất vì chúng ta cùng là dòng dõi hậu tự của A-đam.

Thật may mắn được sống trong thời đại cuối, khi chương trình đó đã được Chúa Jê-sus hoàn tất, và đã bày tỏ rõ ràng qua Tin lành mà chúng ta đã nghe và đã tin.

1 Cô-rinh-tô 15
1 Hỡi anh em, tôi nhắc lại cho anh em Tin Lành mà tôi đã rao giảng và anh em đã nhận lấy, cùng đứng vững vàng trong đạo ấy, 2 và nhờ đạo ấy, anh em được cứu rỗi, miễn là anh em giữ lấy y như tôi đã giảng cho; bằng không, thì anh em dầu có tin cũng vô ích.
3 Vả trước hết tôi đã dạy dỗ anh em điều mà chính tôi đã nhận lãnh, ấy là Ðấng Christ chịu chết vì tội chúng ta theo lời Kinh Thánh; 4 Ngài đã bị chôn, đến ngày thứ ba, Ngài sống lại, theo lời Kinh Thánh;
5 và Ngài đã hiện ra cho Sê-pha, sau lại hiện ra cho mười hai sứ đồ. 6 Rồi đó, cùng trong một lần, Ngài hiện ra cho hơn năm trăm anh em xem thấy, phần nhiều người trong số ấy hiện bây giờ còn sống, nhưng có mấy người đã ngủ rồi. 7 Ðoạn, Ngài hiện ra cho Gia-cơ, rồi cho các sứ đồ. 8 Rồi lại, sau những người ấy, Ngài cũng hiện ra cho tôi xem...
11 Ấy vậy, dầu tôi, dầu các người khác, đó là điều chúng tôi giảng dạy, và là điều anh em đã tin.

Tôi hình dung sứ đồ Phao-lô có lẽ đã muốn kêu lớn lên cùng những nét bút mình trong khi ghi ra những lời này. Phải hiểu những giá trị truyền thống của người Do-thái mới cảm nhận được sự nhấn mạnh đầy chủ ý và niềm hưng phấn đức tin mà ông bộc lộ ở đây.

Đối với người dân ngoại, Kinh thánh Cựu Ước chỉ là một quyển sách tôn giáo, còn với dân tộc này, đó là chính lịch sử của họ. Một lịch sử đặc biệt khác thường bắt đầu do chính Đức Chúa Trời, và ghi dấu ấn sự tham gia của Ngài xuyên suốt các thế hệ.

Nếu bạn có một gia phả mà ông tổ này đã từng được nói chuyện mặt đối mặt với Chúa, ông tổ kia đã từng được Chúa xử dụng để làm ra những phép lạ giải cứu dân tộc mình, ông tổ khác nữa đã có mặt vào những thời điểm lịch sử kỳ diệu của dân tộc, thì từ khi còn nhỏ chắc bạn sẽ hồi hộp trông đợi một lúc nào đó Đức Chúa Trời Toàn Năng sẽ lại xuất hiện và làm những điều kỳ diệu trong chính đời mình.

Điều xưa nay đã cho họ và bây giờ cũng cho cơ-đốc nhân chúng ta quyền được trông đợi Đức Chúa Trời hành động trong chính đời sống mình – đó là những lời Chúa đã hứa và công bố trong Kinh thánh. Vì Tin lành đã rao truyền rằng giờ đây các dân ngoại nhờ tin nhận Chúa Jê-sus mà đã được hiệp làm một với tổ phụ đức tin, thành người nhà của Đức Chúa Trời (Ê-phê-sô 2:16-19).

Tổ phụ đức tin của chúng ta đã ra đi theo lời hứa của Đức Chúa Trời Chí Cao, để rồi từ một gia đình son sẻ sống lưu lạc nơi đất khách quê người, trong tay không tấc đất, cả gia tài chỉ là đức tin, đã sinh sản thành một dân tộc lớn, sở hữu được miền đất hứa, đứng đầu về sức mạnh mềm và ảnh hưởng vô hình khắp trên các cường quốc thế giới. Nhưng các phước hạnh thấy được đó mới chỉ là khía cạnh thuộc thể của chương trình cứu chuộc, nhằm minh chứng về sự thành tín của Đức Chúa Trời với những lời Kinh thánh.

Cũng vậy, chúng ta có thể trông cậy những lời hứa trong Kinh thánh để nhận được mọi điều, cả sức khỏe, cả sự bình an, cả các phước hạnh vật chất và tâm hồn khiến cuộc sống mình biến đổi lên tầm cao mới. Nhưng tất cả những điều đó chưa phải là mục đích, mà nhằm giúp chúng ta có đức tin mà tiếp nhận và giữ được lời hứa quan trọng nhất – món quà cứu rỗi ban cho sự sống đời đời. Theo như lời Kinh thánh!

Những lời hứa trong Kinh thánh là của Đức Chúa Trời, cũng chỉ có Ngài mới làm được theo như lời Kinh thánh chép. Và khi chứng kiến những điều xảy ra theo như Kinh thánh, chúng ta biết rằng đó chính là Chúa đang vận hành!

Chúa Jê-sus đã giáng sinh với hơn hai chục lời tiên tri ứng nghiệm theo như lời Kinh thánh!

"Chúa Jê-sus đã chịu chết vì tội chúng ta, theo như lời Kinh thánh"! Cũng hơn hai chục lời tiên tri ứng nghiệm! Ai có thể báo trước hàng trăm năm về việc mình phải chịu khổ nạn, chịu bị giết như thế nào, rồi làm theo đúng chính xác đến từng chi tiết? Chỉ có thể là Đức Chúa Trời!

"Ngày thứ ba, Ngài sống lại, theo như lời Kinh thánh"! Ai có thể hứa cho các môn đồ mình là sau khi bị xử tử hình công khai thì ngày thứ ba sẽ sống lại, và sau đó đã thật sự sống lại được và hiện ra cho họ chứng kiến? Chắc chắn chỉ có Đức Chúa Trời quyền phép!

Chúng ta đã tin Chúa Jê-sus chịu chết vì tội mình. Chúng ta cũng tin Chúa Jê-sus đã sống lại từ cõi chết! Đấng đã sống lại hiện đang ở cạnh mỗi người có đức tin, Ngài có đủ quyền phép để giữ điều chúng ta đã phó thác – tức là chính linh hồn và tương lai mỗi chúng ta nơi cõi đời đời.

"...vì ta biết ta đã tin Ðấng nào, chắc rằng Ðấng ấy có quyền phép giữ sự ta đã phó thác cho đến ngày đó." – Kể rằng Michael Faraday (Mai-cơn Pha-ra-đây, nhà vật lý học và hóa học lỗi lạc, người phát minh ra định luật cảm ứng từ là cơ sở để sáng chế ra máy phát điện và động cơ điện) đã trích dẫn những lời này trước lúc lên đường về quê hương vĩnh hằng. Đúng theo lời Kinh thánh (xem 2 Ti-mô-thê 1:12)...

Bạn tin, tôi tin, còn Chúa sẽ làm... đúng theo lời Kinh thánh!

A-men!

 

Ms Quốc Hùng
31.03.2013

 © 1999-2017 Tinlanh.Ru