SỮA THIÊNG LIÊNG (Phần 1)

Sua thieng lieng 1

(Chương trình tín lý cơ-đốc căn bản)

Bạn thân mến, niềm tin cơ-đốc đã hàng nghìn năm nay đem đến sự thay đổi kỳ diệu cho nhân loại, giúp cho nhiều đất nước lập được một nền tảng đạo đức, văn hóa và pháp luật thật văn minh khôn sáng, mở cửa cho phước hạnh đời đời từ Đức Chúa Trời đến với những con người ở khắp mọi nơi trên thế giới, cùng noi theo sự kêu gọi của nước thiên đàng.

Chương trình những bài học đức tin này nói đến những khái niệm cơ bản nhất, giúp cho người mới tin nhận Chúa Jê-sus sớm nhận thức những giá trị thiêng liêng của đạo Đức Chúa Trời, nhanh chóng tiếp cận được nguồn sông nước hằng sống những phước hạnh vô tận từ Ngài, hiểu và áp dụng được những nguyên tắc công chính của nước Trời, nhờ đó biến đổi con người và cuộc sống mình mà hòa nhập được với dự định tốt lành Chúa đã dành sẵn cho mỗi chúng ta.

Hãy ham thích sữa thiêng liêng của đạo, như trẻ con mới đẻ vậy, hầu cho anh em nhờ đó lớn lên mà được rỗi linh hồn, nếu anh em đã nếm biết Chúa là ngọt ngào. (1 Phi-e-rơ 2:2)

Bài 1. LÀ CON CHÚA TRỜI

Chào mừng bạn, người con yêu dấu của Đức Chúa Trời!

Khi tin nhận Chúa Jê-sus là bạn đã gia nhập vào gia đình đức tin lớn nhất và tuyệt vời nhất, đại gia đình của Đức Chúa Trời. Ở đó, những người con đến từ tất cả các dân tộc trên thế giới, cả già trẻ, nam nữ, giàu nghèo đều quy tụ lại cùng nhau, chung một đức tin vào tình yêu thương mà Chúa Trời Chí cao đã dành cho mình.

Hãy xem Ðức Chúa Cha đã tỏ cho chúng ta sự yêu thương dường nào, mà cho chúng ta được xưng là con cái Ðức Chúa Trời; và chúng ta thật là con cái Ngài. (1 Giăng 3:1)

Thật tuyệt vời, khi bạn đã tin và đáp lại lời kêu gọi của tình yêu thương đó, trở về dưới vòng tay quyền phép Chúa, thì mọi sự sẽ bắt đầu đổi mới từng bước theo sự nhận thức đức tin của bạn...

(đọc tiếp trong văn bản đính kèm bên dưới)

 

 

 © 1999-2017 Tinlanh.Ru