Những phước hạnh của ngày lễ vượt qua cho ngày nay

Article Index

Kinh Thánh : Xuất ê díp tô ký 12:1-13.

Hoàng hôn nhanh chóng phủ xuống trên vùng đất Gôsen xứ Ai cập khi thình lình từ khắp mọi nhà người Israel tiếng kêu be be của những con chiên bị giết vang lên. Một người mang một bình chứa huyết chiên con xuất hiện trước mỗi nhà và với cành cây kinh giới người đó nhúng huyết bôi lên hai mày cửa. Chỉ trong vòng một thời gian ngắn, cả cộng đồng người Israel đã trở thành cộng đồng của huyết.

Khi đêm đến, mọi thành viên của gia đình của mỗi nhà tụ lại cùng nhau với trang bị đầy đủ của cuộc đi xa và bắt đầu ăn toàn bộ con chiên nướng, ăn mọi thứ từ đầu cho tới chân, ăn cả bộ lòng.

Giữa đêm hôm đó, mọi nhà người Ai cập đều xôn xao, tiếng la thét nghe vọng khắp xứ vì cớ mọi con trai đầu lòng của họ đều chết hết, từ cung điện của Pharaôn cho đến nhà của người đầy tớ nghèo. Mỗi nhà người Ai cập đều trở thành nhà khóc tang người chết.

Trong cơn quẫn trí và điên loạn Pharaôn vua Ai cập cho người đi tìm Môi se và ra lệnh cho ông phải đưa cả dân Israel ra khỏi xứ Ai cập ngay lập tức. Người Israel tụ họp lại với nhau và ra khỏi Ai cập hướng về xứ Canaan, miền đất mà Đức Chúa Trời đã hứa ban cho tổ phụ của họ hơn 430 năm về trước. Khi họ ra khỏi Ai cập, một trụ mây to lớn xuất hiện trước mặt họ và ban đêm trụ mây biến thành trụ lửa dẫn đương họ đi qua miền đồng vắng.

Câu chuyện về những gì xảy ra trong dân Israel khi họ ra khỏi xứ Ai cập là một hình bóng mô tả một tín đồ Cơ đốc đã rời bỏ thế giới tội lỗi và đang tiến bước trên con đường hướng về nước Đức Chúa Trời. Qua câu chuyện về xuất Ai cập này của dân Israel, chúng ta những Cơ đốc nhân có thể học cách sống thành công nhờ học biết thế nào là Đức Chúa Trời đã cung ứng và xử sự với dân Israel. Kinh nghiệm của họ là hình bóng về kinh nghiệm của Cơ đốc ngày nay.

Trước hết: chúng ta xem xét ý nghĩa của việc bôi huyết chiên con trên hai trục cửa và mày cửa. Chiên con trong Xuất Êdíp tô ký là hình bóng về Chúa Giê-xu Christ. Khi chúng ta lấy đức tin và bôi trên cửa lòng ta thì chúng ta sẽ được tự do khỏi quyền lực của sự chết và Satan bởi vì huyết của Chúa Giê-xu đem lại sự tha tội. Kinh Thánh dạy rằng mọi người đều phạm tội thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Vì thế, khi chúng ta tin và áp dụng huyết của Chúa Giê-xu Christ, chúng ta được tẩy sạch khỏi mọi tội lỗi. Như vậy trước mặt Đức Chúa Trời chúng ta được kể như chưa hề phạm tội. Huyết Chúa rửa sạch khỏi mọi ô dơ của tội lỗi và là nơi trú ẩn khỏi mọi cơn phán xét của Đức Chúa Trời. Sự phán xét của Đức Chúa Trời sắp đến trên nhân loại khi Chúa Giê-xu Christ trở lại thế gian lần nữa mà mọi người chết mà không nhận biết Chúa Giê-xu Christ đều phải ứng hầu trước toà của Đức Chúa Trời.

Một lần kia có ba người thợ săn đi vào núi để săn bắn, nhưng một cháy rừng đã xảy ra và bắt đầu cháy mạnh xuyên qua các cánh đồng và đồi núi. Ba người thợ săn lạc lối không biết làm chi, nên một người thợ săn chạy leo lên một cành cây. Người thứ nhì tin đôi chân mình và khởi sự chạy. Người thợ săn cuối cùng còn ở lại một mình và cố tìm cách nào để cứu mạng sống mình. Anh ta lấy một que diêm và khởi sự đốt ngay xung quanh mình, sau khi lửa bắt đầu cháy, anh ta nhẩy ngay vào giữa đám đất đã bị cháy rồi và cứ đứng ở đó khi mà ngọn lửa mà anh ta đốt lên tiếp tục cháy thêm khắp mọi phía xung quanh. Khi lửa rừng lan cháy cho tới khu vực người thợ săn leo lên cây, lửa cháy đến đó và thiêu luôn người thợ săn. Lửa nhanh chóng bắt kịp người thợ săn chạy trốn bằng đôi chân mình và cũng thiêu đốt anh ta đến chết. Nhưng người thứ ba được cứu vì anh ta đã lưu lại an toàn trong phần đất đã bị cháy qua.

Đây là hình ảnh tương tự cho sự cứu rỗi đời đời của chúng ta. Để cứu lấy mình khỏi chết mất đời đời một số người tạo ra những cành cây và leo lên đó. Đó là những cây triết lý và tôn giáo thế nhân, nhưng không có triết lý và tôn giáo nào đủ sức cứu người. Những người khác chạy trốn, nghĩ rằng tốc độ chạy của mình sẽ bảo đảm an toàn mạng sống nhưng cuối cùng vẫn bị sự chết và sự phán xét bắt được. Tuy nhiên, có một nơi, giống như phần đất đã bị cháy trước rồi và bảo vệ được người thợ săn thứ ba, tại đó sự phán xét đã vượt qua rồi vì Chúa Giê-xu Christ đã chết thay cho chúng ta trên thập tự giá. Sự phán xét của Đức Chúa Trời đến trên Ngài và Con độc sanh của Đức Chúa Trời đã chịu sự thương khó trên thập tự và nhờ sự thương khó đó, Ngài đã cất đi tất cả mọi tội lỗi và quá phạm của chúng ta. Sự phán xét của Đức Chúa Trời đã trải qua trên sự thương khó của Đấng Christ và khi chúng ta đặt đời sống của chúng ta trong tay Ngài chúng ta sẽ được ở trong nơi mà sự phán xét của Đức Chúa Trời đã trải qua. Nếu không đến và vào lòng Đấng Christ, thì không có một nơi nào khác để chúng ta được che chở khỏi sự phán xét của Cha thiên thượng.

Huyết của Chúa Giê-xu Christ cũng là sự bảo đảm khỏi ách nô lệ của Satan. Satan giữ con người dưới ách nô lệ của nó qua tội lỗi, nhưng một khi họ được tha tội và nhận được sự công nghĩa của Đấng Christ như là một món quà của Cha thiên thượng thì Satan không có quyền hay một lý do đặt chúng ta dưới ách nô lệ của nó nữa. Khi một người trở thành tín đồ của Đấng Christ và nhận lấy sự hiểu biết này, người đó có thể bẻ gãy xiềng xích của Satan được tự do thoát khỏi ách nô lệ của ma quỷ và tội lỗi. Đây là lý do tại sao chúng ta phải bôi huyết lên trụ cửa lòng ta và thường xuyên giữ huyết của Chúa Giê-xu Christ trong lòng ta để ngăn ngừa Satan khỏi đến đụng vào đời sống của chúng ta. Từ sáng đến tối, hãy đặt lòng tin cậy và đức tin nơi huyết Chúa Giê-xu bởi vì huyết Chúa là sự bảo vệ chắc chắn duy nhất khỏi sự phán xét của Đức Chúa Trời cũng như khỏi sự tấn công của Satan.

Thứ hai. Người Israel đã ăn thịt chiên con. Chiên con được nướng và ăn chung với rau đắng và bánh không men. Điều này tượng trưng cho sự chịu khổ của Đấng Christ trong những ngày thử thách cay đắng đau đớn. Đây là điều Chúa Giê-xu từng trải 2000 năm trước, Ngài bước lên đồi Gôgôtha và bị treo thân trên thập tự giá giữa trời và đất suốt sáu tiếng đồng hồ đau khổ và thử thách cay đắng, và trong cơn đau đớn tột cùng Chúa Giê-xu đã kêu lên “ Êli, Êli, lama sabachthami “ nghĩa là “ Đức Chúa Trời tôi ơi, Đức Chúa Trời tôi ơi, sao Ngài lìa bỏ tôi “. Ngài đã gánh sự đau đớn tột cùng và sự chịu khổ đó là biểu tượng dân Israel ăn thịt chiên nướng với rau đắng và bánh không men.

Ngày nay khi chúng ta nhận thức Đấng Christ đã chịu thương khó dường bao để giải cứu chúng ta, chúng ta phải khóc lóc với sự cay đắng trong lòng, chúng ta ăn năn tội lỗi mình để trở nên như bánh không men. Bánh không men có nghĩa là chúng ta phải tẩy sạch đời sống chúng ta, xưng nhận tội lỗi chúng ta, bước đi trong sự vô tội đến với Chúa Giê-xu Christ và dự phần thân thể của Ngài.

Làm thế nào để ăn thịt Đấng Christ ? Chúa Giê-xu phán trong sách Tin lành Giăng rằng để được sự sống chúng ta phải ăn thịt uống huyết Chúa. Nhiều người Do thái sau khi nghe lời giảng đó đã không theo Chúa nữa vì họ không chấp nhận loại dạy dỗ như thế được. Tuy nhiên Kinh Thánh đã dạy chúng ta trong Giăng 1:14 “ Ngôi lời đã trở nên xác thịt ở giữa chúng ta đầy ơn và lẽ thật, chúng ta đã ngắm xem sự vinh hiển của Ngài như vinh hiển của con một đến từ nơi Cha “. Vì thế ngay bây giờ lời của Đức Chúa Trời là Kinh Thánh từ Sáng thế đến Khải huyền là thịt của Chúa Giê-xu Christ. Khi lời này trở thành xác thịt nó trở thành Chúa Giê-xu . Vì thế,lời văn là xác thịt của Đấng Christ và chúng ta phải ăn lời thành văn của Đấng Christ.© 1999-2017 Tinlanh.Ru